Nedan följer en förteckning över styrelsen i AIK Fotbollsförening som valdes vid Årsmötet i Solnahallen den 12 mars 2018. AIK Fotboll AB driver verksamheten kring AIK:s herr-, dam- samt utvecklingslag. Största aktieägaren AIK Fotbollsförening driver ungdomsverksamheten.

Eric Ljunggren, ordförande

Helena Roxtorp, vice-ordförande
Joen Averstad, ledamot
Marianne Bogle, ledamot
Jonas Svanberg, ledamot
Oscar Chröisty, ledamot
Robert Falck, ledamot
Patrick Englund, ledamot
Anders Appell, ledamot

Styrelsen för AIK FF tar gärna emot frågor, tips och synpunkter på mejladressen styrelsen@aikfotboll.se.

 

Valberedning för AIK Fotbollsförening
Victor Capel, sammankallande
Niklas Strömstedt
CarolineSzyber

Ni når valberedningen på vb@aikfotboll.se.

Inom fotbollen begränsas valberedningens nomineringsarbete enbart till att avse uppdrag inom föreningen. Nomineringen till styrelseposter i AIK Fotboll AB sköts av Bolagets egen nomineringskommitté.

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018