2016-11-07
AIK Fotboll AB Q3 – 2016
2016-08-15
AIK Fotboll AB Q2 – 2016
2016-05-09
Delårsrapport första kvartalet, januari – mars 2016
2016-03-11
Kommuniké från årsstämman 2016
2016-02-18
AIK Fotboll AB: Årsredovisning 2015
2016-02-18
Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05
AIK Fotboll AB Q3 – 2015
2015-08-13
AIK Fotboll AB Q2 – 2015
2015-05-08
AIK Fotboll AB Q1 – 2015
2015-02-19
AIK Fotboll AB: Årsredovisning 2014 finns nu på hemsidan
2015-02-18
Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05
AIK Fotboll AB Q3 – 2014
2014-08-13
Delårsrapport Q2 2014
2014-05-08
Delårsrapport Q1 2014
2014-03-14
Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 13 mars 2014
2014-02-20
AIK Fotboll AB: Årsredovisning 2013 AIK Fotboll AB finns nu på hemsidan
2014-02-18
Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05
Delårsrapport Januari-September 2013 (Q3)
2013-08-13
Delårsrapport januari – juni 2013
2013-05-08
Delårsrapport första kvartalet, januari-mars 2013
2013-02-21
AIK Fotboll AB:s årsredovisning 2012 finns nu på aikfotboll.se
2013-02-19
Bokslutskommuniké 2012
2013-02-12
Kallelse till årsstämma
2012-11-06
Delårsrapport Januari-September 2012
2012-08-15
Delårsrapport januari – juni 2012
2012-05-08
Delårsrapport första kvartalet, januari-mars 2012
2012-03-15
Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 14 mars 2012
2012-02-22
AIK Fotboll AB:s årsredovisning 2011 finns nu på aikfotboll.se
2012-02-16
Bokslutskommuniké 2011
2011-11-02
Delårsrapport Januari-September 2011
2011-08-10
Delårsrapport januari – juni 2011
2011-05-04
Delårsrapport första kvartalet, januari-mars 2011
2011-04-20
AIK Fotboll AB flyttar kvartalsrapport till den 4 maj
2011-02-28
Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i AIK Fotboll AB
2011-02-21
AIK Fotboll AB:s årsredovisning 2010 finns nu på aikfotboll.se
2011-02-17
Bokslutskommuniké 2010
2011-02-10
Kallelse till årsstämma
2011-02-08
Nyemissionen i AIK fulltecknades
2011-01-12
Publicering av prospekt avseende AIK:s företrädesemission samt sammandrag av viss information i pros
2011-01-10
Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
2010-12-22
AIK Fotboll AB förbereder nyemission
2010-12-22
Kommuniké från AIK Fotboll AB:s extra bolagsstämma den 21 december 2010
2010-12-20
Nomineringskommitténs reviderade förslag till styrelse i AIK Fotboll AB
2010-12-15
Nomineringskommitténs förslag till styrelse
2010-12-07
Ärenden och förslag till dagordning
2010-11-19
Kallelse till extra bolagsstämma
2010-11-16
AIK Fotboll AB ställer in morgondagens extra bolagsstämma
2010-11-16
AIK Fotboll AB:s huvudägare begär extra bolagsstämma
2010-11-04
Delårsrapport Januari-September 2010
2010-11-03
Ärende och förslag till dagordning
2010-10-18
Kallelse till extra bolagsstämma
2010-08-12
Delårsrapport Januari – Juni
2010-05-06
Delårsrapport januari – mars 2010
2010-02-26
AIK Fotboll AB:s årsredovisning 2009 finns nu på aikfotboll.se
2010-02-18
Bokslutskommuniké 2009
2010-02-09
Kallelse till årsstämma 2010
2009-11-05
Delårsrapport januari – september 2009
2009-08-13
Delårsrapport januari – juni 2009
2009-05-07
Delårsrapport januari – mars 2009
2009-03-26
Årsstämmoprotokoll 090326 sid 1-5
2009-03-12
AIK Fotboll AB:s årsredovisning 2008 finns nu på aikfotboll.se
2009-03-11
Årsstämmoprotokoll 2010-03-11
2009-02-12
Bokslutskommuniké 2008
2008-11-05
Delårsrapport januari – september 2008 – Del 1
2008-11-05
Delårsrapport januari – september 2008 – Del 2
2008-08-13
Delårsrapport januari – juni 2008
2008-05-07
Delårsrapport januari – mars 2008
2008-03-08
Årsstämmoprotokoll 080318 sid 1-5
2008-03-04
AIK Fotboll AB:s årsredovisning 2007
2008-02-14
Bokslutskommuniké 2007
2007-11-08
Delårsrapport januari – september 2007
2007-08-16
Delårsrapport januari – juni 2007
2007-03-28
Årsstämmoprotokoll 070328 sid 1-5
2007-02-22
Bokslutskommuniké 2006

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2017