Arrangemang (cuper och camper)

Cuper

AIK Ungdomsfotboll bedriver egen turneringsverksamhet för att erbjuda egna spelare och lag, samarbetsföreningar samt andra lag och föreningar väl arrangerade turneringar med hög kvalitet. Mer information om turneringsverksamheten finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.aikcup.se.

Lennart Johansson Academy Trophy

Lennart Johansson Academy Trophy is an ”invitation only” tournament for top elite european teams in classes Boys 13, Boys 14 and Girls 14. The former UEFA President Lennart Johansson is proud to present some of the best teams and clubs in Europe to participate in the tournament. Playing dates are always in the end of may each year. For more details, please visit the website of the tournament, www.lennartjohanssontrophy.se.

 

AIK Football Camp

AIK Ungdomsfotboll erbjuder spelare oavsett klubbtillhörighet fotbollsträning på dagtid under skolloven. (sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov) Samtliga träningar sker i Solna. AIK Football Camp bedrivs i regi av AIK Ungdomsakademi.

Inom AIK Football Camp finns följande områden
AIK Football Camp (för både utespelare och målvakter), Football Camp med extern förening samt Team skills.

AIK Football Camp
Träningen bedrivs av tränare från AIK Ungdomsakademi och AIK Ungdomsfotboll. AIK planerar, bemannar och genomför varje träningspass i enighet med AIK Fotbolls Utvecklingsplan för spelare. Träningen sker på dagtid på Skytteholms IP och Råsunda IP i Solna. En arbetsgrupp bestående av personal och tränare från AIK Ungdomsfotboll utvärderar och utvecklar verksamheten löpande.

Football Camp med extern förening
I samarbete med extern förening erbjuder AIK fotbollsträning på dagtid under skolloven eller helger. Träningarna leds av tränare från båda föreningarna. AIK planerar, bemannar och genomför varje träningspass i enighet med AIK Fotbolls Utvecklingsplan för spelare. Träningen sker på plats på extern förenings idrottsplats.

Team Skills
AIK:s egna lag samt lag från andra klubbar ges möjlighet att träna tillsammans med tränare från AIK Ungdomsakademi och AIK Ungdomsfotboll. Träningen kan också vara integrerad med ordinarie AIK Football Camp. Träningsinnehåll genomförs i enighet med AIK Fotbolls utvecklingsplan för spelare.

SmartGoals
Genom ett samarbete mellan AIK FF och Smart Goals Sverige arrangeras under året olika aktiviteter med produkten Smart Goals som redskap. Verksamheten drivs av en arbetsgrupp bestående av 5-6 personer som tillsammans utvecklar produkten. Som exempel erbjuds individuella träningspass under vardagskvällar som komplement till ordinarie lagträning. Smart Goals är även en del av träningsinnehåll- och redskap under ordinarie AIK Football Camp.

Mer information om AIK Football Camp finns att läsa på www.aikfootballcamp.se.

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2017