Om AIK Ungdomsfotboll

AIK Ungdomsfotboll ingår som en del i AIK Fotbollsförening (AIK FF) och verksamheten leds av en ledningsgrupp. Sportchefen är ansvarig inför styrelsen.

AIK Ungdomsfotboll är organiserad i fem övergripande verksamhetsområden med sportslig inriktning:

 • Knatteskolan (inklusive Idrottsskola)
 • Flickverksamhet
 • AIK Ungdomsakademi, flick
 • AIK Ungdomsakademi, pojk
 • Pojk- och U-lagsverksamhet

AIK Ungdomsfotboll är också organiserad inom ett antal områden med extern verksamhet:

 • Turneringar
 • Camper
 • Skolträning
 • Föreningsträning
 • Samarbete med föreningar

Inom AIK Ungdomsfotboll hanterar vi även följande verksamhetsområden:

 • Ekonomi
 • Information
 • Träningstider
 • Materiel
 • Arrangemang
 • Marknad
 • Utbildning
 • Föräldraföreningar
 • AIK Stilen
 • Vi spelar ihop

VISION

Nordens ledande fotbollsklubb för utveckling och fostran av unga spelare och ledare – hur man än mäter!

VERKSAMHETSIDÉ

AIK Ungdomsfotbolls verksamhetsidé är att bedriva fotbollsutbildning och spelarutveckling med högsta kvalitet genom samverkan inom AIK och i samarbete med omvärlden.

Inom ramen för AIK Stilen – vår värdegrund och AIK:s övergripande mål verkar vi för:

 • att erbjuda en kompetent, utvecklande, socialt präglad fotbollsutbildning och fostran för barn och ungdom i åldrarna 5 – 19 år.
 • att för spelare, ledare och föräldrar i verksamheten skapa intresse och känsla för fotboll,
  laganda och rent spel genom en pedagogisk och väl organiserad verksamhet med hög kvalitet.
 • att erbjuda en verksamhet som bygger på spelarnas eget intresse och med möjlighet att påverka sin verksamhet.
 • att ge spelare bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till A-lagsspelare i AIK eller som seniorspelare i någon av våra samarbetsföreningar eller andra föreningar.
 • att bedriva en verksamhet som bygger på glädje, vilket skapar engagemang och stimulans hos spelare, ledare och föräldrar, både på och vid sidan av planen.
 • att ha samarbete och utbyte med andra föreningar för att utveckla AIK:s och de andra
  föreningarnas verksamhet
 • att samarbeta med skolor på alla nivåer för att underlätta våra spelares studier och för att
  erbjuda fotbollsträning på skoltid
 • att skapa utveckling genom en stark ekonomi i samarbete med AIK Fotboll AB, Solna Stad och olika samarbetspartners
 • att genom föräldrasamverkan ta tillvara föräldrarna som en värdefull resurs i verksamheten samt skapa förståelse för våra värderingar och arbetssätt

Ungdomsfotbollens verksamhetsidé kan sammanfattas enligt följande:

 • AIK Stilen – vår värdegrund och ledstjärna i allt
 • Knatteskola, pojk- och flickfotboll – grunden för vår verksamhet
 • Spelar- och ledarutveckling – från U till A
 • Samarbete – med föreningar och skolor
 • En stark ekonomi – för utveckling av verksamheten

 

Kontakta oss

Ledningsgrupp
Sportchef AIK Ungdomsfotboll: Leif Karlsson, 08-735 96 71, leif.karlsson@aik.se
Personalchef: Johannes Wiklund, 08-735 96 72, johannes.wiklund@aik.se
Koordinator pojk, medlemshantering, material, LOK: Roger Wikström, 08-735 96 49, roger.wikstrom@aik.se
Koordinator flick: Nebez Rashid, nebez.rashid@aik.se
Chefstränare pojk, Information, Utbildning, Skolansvarig: Dennis Hörtin, dennis.hortin@aik.se
Chefstränare flick: Patrik Wickman 070-749 53 05, patrik.wickman@aik.se
Chefstränare AIK Ungdomsakademi Pojk: Elias Mineirji, 08-735 96 73, elias.mineirji@aik.se
Cuper, camper och marknad: Riki Simic, 08-735 96 68, riki.simic@aik.se
Värdegrundsansvarig: Max Bergander, 073-531 12 00, max.bergander@aik.se

Övrig personal:
Utvecklingsansvarig: Peter Wennberg, peter.wennberg@aik.se
Chefstränare F16-F19: Robert Svanström, robert.svanstrom@aik.se
Marknadsassistent: Åke Uneskog, ake.uneskog@aik.se
Administrativ assistent: Jens Dahlström, 073-977 83 09, jens.dahlstrom@aik.se
Arrangemang: Amina Abbas, amina.abbas@aik.se

Postadress: Box 3090, 169 03 Solna
Besöksadress: Evenemangsgatan 31, Solna
Telefon: 08 – 735 96 50
Fax: 08 – 735 96 79

Vill du börja spela fotboll i AIK?
Klicka här för att komma till ansökningsformuläret

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2017