Utbildning

Utbildning för spelare

Syfte
Syftet med utbildning för spelare är att den ska ge spelarna ett mervärde under sin tid i AIK, vara ett viktigt komplement till den vanliga tränings- och tävlingsverksamheten, samt en utbildning för de som vill fortsätta som tränare i AIK.

Ansvar

 • Övergripande utbildningsansvarige ansvarar för utveckling och utvärdering av utbildning för spelare.
 • Administrativt ansvarige ansvarar för administration och information till lagen.
 • Lagens tränare och ledare ansvarar för information till spelare och föräldrar och praktiska arrangemang vid genomförandet.

Målgrupp
Samtliga spelare inom åldersgrupperna P/F 14-18 år (11-manna pojk- och flicklag).

AIK Stilen
Se eget kapitel, Vi spelar ihop i AIK Ungdomsfotbolls verksamhetsplan alternativt fliken AIK Stilen på denna hemsida.

Domarutbildning
Intresserade spelare i P/F 14 och äldre erbjuds att gå utbildning (mot självkostnadspris) som förberedelse för kommande domarutbildning. Mer information om detta finns på www.stff.se.

Alternativt kan klubben stå för denna kostnad mot motprestation av den som utbildas, alltså att man åtar sig att döma ett antal matcher under AIK-cup utan ersättning.

Tränarutbildning
Samtliga spelare 15-19 år får information om möjlighet att genomgå en tränarutbildning i AIK:s regi.

Internrekrytering av ungdomsledare
Intresserade spelare i P/F 15 och äldre, med goda ledaregenskaper, ska inbjudas att ta tränarroller i yngre lag i föreningens verksamhet. AIK tillhandahåller utbildning (se ovan), tränarkläder.
Ansvarig: Utbildningsansvarig, chefs- och/eller de samordnande tränarna inom respektive verksamhetsområde

Kontakt:
Utbildningsansvarig: Dennis Hörtin, dennis.hortin@aik.se.

Utbildning för ledare

Syfte
Syftet med den interna och externa utbildningen är att utveckla verksamheten genom utbildning av tränare, ledare och övriga funktionärer.

Ansvar
Utbildningsansvarig är ansvarig för

 • Innehållet i AIK Ungdomsfotbolls utbildning för tränare enligt fastställd ansvarsfördelning.

Ansvarig för administration ansvarar för:

 • interna utbildningar för tränare.
 • externa utbildningar för tränare.
 • utbildning för ordförande och kassörer i föräldraföreningen.
 • kalender och register.
 • utbildningarna ”Ny i AIK”.
 • utbildning av spelare.
 • StFF/SvFF-utbildningar.

Chefstränarna ansvarar för

 • kallelse av tränare/ledare inom sitt respektive verksamhetsområde.
 • administration och genomförande av utbildningen ”Tränare i AIK”.

Målgrupp
Samtliga tränare/ledare inom AIK Ungdomsfotboll, d v s tränare för Knatteskolan, pojk-, flicklag och ungdomsakademin, lagledare/gruppledare samt övriga funktionärer.

Fortbildning för tränare och ledare
AIK erbjuder tränare aktuell fortbildning genom kurser arrangerade av bl a följande utbildningsanordnare:

 • AIK internutbildning
 • Stockholms FF och Svenska FF.
 • SISU
 • Annan utbildningsanordnare

Övergripande utbildningsansvarig ansvarar för

 • planering, samordning och utvärdering av all intern utbildning inom AIK Ungdomsfotboll. Detta sker i samspel med ansvarig för respektive avdelning.

AIK interna utbildningar
”Ny i AIK”
Utbildningen ”Ny i AIK” riktar sig till samtliga nya tränare/ledare och föräldrarepresentanter i AIK. Utbildningen består av:

 • Information om bl a AIK verksamhetsidé, AIK Stilen, mål och organisation samt ledares uppgifter och ansvar.

Utbildningen hålls i januari. Individuell introduktion av nya ledare genomförs löpande under året.
Ansvarig: Utbildningsansvarig,

”Tränare i AIK”
För tränare i AIK anordnas grundläggande intern utbildning. Utbildningen hålls i januari/februari.
Ansvarig: Chefstränare för flick-, pojk- respektive akademiverksamheten

”Temautbildningar och föreläsningar”
Utbildningarna syftar till att tillgodose de behov AIK har ifråga om att utveckla tränings- och tävlingsverksamhet i de olika verksamhetsområdena.

 • Fotboll träning och match (tekniskt/taktisk)
 • Fysisk träning

Till våra temautbildningar och föreläsningar bjuds, i vissa fall, samarbetsklubbars och andra externa klubbars tränare/ledare in för att stärka föreningssamarbetet.

AIK Stilen
Se eget kapitel, Vi spelar ihop

AIK Utbildningar för andra klubbars tränare och ledare
För att tillmötesgå det intresse som finns för AIK Fotbolls utvecklingsverksamhet, från andra klubbars tränare och ledare, bedrivs utbildningar efter skräddarsydda modeller.
Exempel är: Föreläsningar, mentorskap, praktikpass mm
Ansvarig: Utbildningsansvarig

Övriga utbildningar

 • ”Utbildning för lagledare”, syftar till att stärka rollen som lagledare och tydliggöra rollprofilen.
 • ”Ledarresa”, syftar till att tränare/ledare, till självkostnadspris, inspireras genom att genomföra studiebesök nationellt och internationellt. Genomförs efter möjlighet.

Utbildning för ordförande och kassörer i föräldraföreningarna
Intern AIK-utbildning för föräldraföreningarnas ordförande och kassörer anordnas enligt följande:

 • Utbildningskväll om ekonomi samt Stockholms Fotbollförbunds utbildning för ordförande och kassörer i föräldraföreningarna.
 • Nya föräldrarepresentanter deltar i ”Ny i AIK”.

Barn i behov av särskilt stöd
För att man som ledare tränare och ledare i AIK ska på bästa sätt kunna ska kunna bemöta de barn som för stunden har behov av extra stöd och trygghet i sin verksamhet. Utbildningen skräddarsys utifrån AIK Ungdomsfotbolls verksamhet. Den kan även anpassas till våra respektive verksamhetsområden. Även AIK Stilsföräldrar bjuds in att delta i utbildningen.

Externa utbildningar

Stockholms FF:s och Svenska FF:s utbildningar
Utbildning inom StFF och SvFF genomförs som externa kurser enligt SvFF:s anvisningar. AIK-tränare anmäler önskemål om utbildning till respektive chefstränare och formell ansökan om utbildning görs efter de prioriteringar chefstränaren gör i samråd med sportchef och administrativt ansvarig för utbildning.

I de fall där tränare från AIK inte fullföljer påbörjad utbildning, t ex hoppar av eller byter föreningstillhörighet, ansvarar tränaren själv för utbildningskostnaden. Det samma gäller om tränaren genomgår utbildningen med ett underkänt betyg.

SISU Idrottsutbildarna
Utbildning inom SISU Idrottsutbildarna, eller annan utbildningsanordnare, genomförs som externa kurser enligt SISU:s anvisningar. AIK-tränare anmäler önskemål om utbildning till respektive chefstränare och formell ansökan om utbildning görs efter de prioriteringar chefstränaren gör i samråd med sportchef och administrativt ansvarig för utbildning.

I de fall där tränare från AIK inte fullföljer påbörjad utbildning, t ex hoppar av eller byter föreningstillhörighet, ansvarar tränaren själv för utbildningskostnaden. Det samma gäller om tränaren genomgår utbildningen med ett underkänt betyg.

Annan utbildningsanordnare
Om tränare och ledare önskar att gå en kurs i en annan utbildningsanordnares regi måste särskild ansökan göras till respektive chefstränare, samt utbildningsansvarig göras. Därefter värderar och prioriterar chefstränare, utbildningsansvarig och sportchef huruvida utbildningen är relevant. Vid godkännande ska även tränaren/ledaren redovisa och utvärdera kursen till utbildningsansvarig efter genomförd utbildning. Utbildningen genomförs enligt utbildningsanordnarens anvisningar. I de fall där tränare från AIK inte fullföljer påbörjad utbildning, t ex hoppar av eller byter föreningstillhörighet, ansvarar tränaren själv för utbildningskostnaden. Det samma gäller om tränaren genomgår utbildningen med ett underkänt betyg.

Kontakt:
 Utbildningsansvarig: Dennis Hörtin, dennis.hortin@aik.se.

Spelarutveckling


AIK Fotboll Ideologi och Filosofi
AIK har stått för tradition, styrka och framgång sedan 1891. Inom ramen för utveckling av spelare sätter vi stort värde att utveckla och fostra spelare till ”AIK Spelare”. En ”smokinglirare med skruvdobb” som är individuellt skicklig, insiktsfull och har rollacceptans. Dessutom, kanske viktigast av allt, att det är spelare med passion för fotboll.

Utvecklingen i och av AIK Fotbolls sportsliga verksamhet är ett viktigt grundfundament till de mål som AIK går mot. I arbetet med spelarutveckling följer vi noga de bedömningskriterier som avgör en spelares aktuella kompetensprofil. Att bedöma och profilera en spelare är utgångspunkten i Vägen till AIK A!

Stil
AIK:s säregna stil, som skapat den kultur som finns, sitter i människors huvuden, inte i väggarna. De människor som arbetar i klubbens namn skall leva upp till den stil AIK står för. Stilen är det som vi vill att andra ska tänka om AIK. Det är något vi aldrig kompromissar med.

Struktur
Struktur handlar om vad vi gör och hur det görs. Att arbeta efter en struktur skapar möjligheter att nå kontinuitet. Det är viktigt att strukturen justeras så att verksamheten arbetar optimalt för att nå de mål vi har med spelarutvecklingen.

Spelaren
Inom ramen för utveckling av spelare sätter vi stort värde att utveckla och fostra spelare till en ”AIK-spelare”. En ”smokinglirare med skruvdobb” som är individuellt skicklig, insiktsfull och har rollacceptans. Dessutom, kanske viktigast av allt, att det är spelare med passion för fotboll.

Spelstil
AIK spelstil har karaktäriserats av nobless, finurlighet och en viss smartness genom alla år. Förutom lagets eleganta och fantasifulla stil som uttrycker smokingliret, har också AIK genom alla år betonat det hårda arbetet, den s k AIK Stilen. Vi känner till AIK Stilen som vår värdegrund, men den är också en symbol för att en riktig AIK:are spelar alltid schysst och rent.

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2017