2017.09.13, kl 15:20

Förändringar i AIK FF:s valberedning

Valberedningen meddelar härmed att dess sammankallande, Emilia Reimer, av personliga skäl tyvärr har valt att lämna sitt uppdrag.

– Det är oerhört tråkigt att lämna, men vi väntar nu vårt tredje barn och jag känner inte att jag på ett bra sätt kommer ha möjlighet att leva upp till mina egna och medlemmarnas förväntningar på Valberedningens och Nomineringskommitténs viktiga arbete. Jag tackar för denna tid och önskar Patrik och Masih allt gott i arbetet för AIK Fotboll, säger Emilia Reimer.

Ny sammankallande för Valberedningen är Patrik Karlsson, som tillsammans med Masih Khedri liksom tidigare samarbetar med Per Hägerö och Gustaf Eriksson från Nomineringskommittén för AIK Fotboll AB.

Ni når AIK Fotbollsförenings valberedning på vb@aik.se.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018