Komplettering av Nomineringskommittén i AIK Fotboll AB

2017.03.20, kl 08:34
Nomineringskommittén för AIK Fotboll AB har utsett Gustaf Eriksson som ledamot av Nomineringskommittén i AIK Fotboll AB som representant för minoritetsägare. Gustaf företräder gruppen Enat Gnagarkapital AB (EGK) som är en sammanslutning av ett antal minoritetsägare.

Gustaf Eriksson har utsetts som ledamot av Nomineringskommittén i AIK Fotboll AB som representant för minoritetsägare. Nomineringskommittén utgörs förutom Gustaf Eriksson av ledamöterna Patrik Karlsson (representant för AIK Fotbollsförening) och Per Hägerö (oberoende).

Information om den nya ledamoten i Nomineringskommittén:
Namn: Gustaf Eriksson.
Född: 1978.
Yrke: Entreprenör.
Styrelseuppdrag: Oxviken AB, ATEK Avvattningsteknik AB, Great Minds Studio AB, Enat Gnagarkapital AB.
Övrigt: Valberedare Netlight Consulting AB.
Tidigare AIK-uppdrag: Styrelseledamot i AIK Fotboll AB (2013-15).
Antal aktier i Bolaget: 150 000 B-aktier.

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018