Rapport från årsmötet i AIK FF

2017.03.10, kl 14:18
AIK Fotbollsförening höll på torsdagskvällen sitt årsmöte i Solna Gymnasium.

154 röstberättigade AIK-medlemmar fanns på plats i möteslokalen. Daniel Torbjörnsson valdes till mötesordförande och Anna Magnusson till sekreterare. Valberedningens förslag till styrelse röstades igenom och styrelsen för AIK FF ser därmed ut så här:

Ordförande
Per Bystedt, omval på ett (1) år

Ledamöter
Ulf Björnemark, omval på två (2) år
Patrick Englund, omval på två (2) år
Faje Gani, omval på ett (1) år
Christian Snäcke, omval på ett (1) år
Anders Appell, nyval på två (2) år
Jesper Norberg, nyval på ett (1) år

Den nya valberedningen består av Emilia Reimer (sammankallande), Patrik Karlsson och Masih Khedri. Samtliga inlämnade motioner röstades enligt styrelsens förslag. Årsmötesprotokoll kommer att publiceras på hemsidan vid ett senare tillfälle.

154 röstberättigade AIK-medlemmar fanns på plats i möteslokalen. Daniel Torbjörnsson valdes till mötesordförande och Anna Magnusson till sekreterare. Valberedningens förslag till styrelse röstades igenom och styrelsen för AIK FF ser därmed ut så här:

Ordförande
Per Bystedt, omval på ett (1) år

Ledamöter
Ulf Björnemark, omval på två (2) år
Patrick Englund, omval på två (2) år
Faje Gani, omval på ett (1) år
Christian Snäcke, omval på ett (1) år
Anders Appell, nyval på två (2) år
Jesper Norberg, nyval på ett (1) år

Den nya valberedningen består av Emilia Reimer (sammankallande), Patrik Karlsson och Masih Khedri. Samtliga inlämnade motioner röstades enligt styrelsens förslag. Årsmötesprotokoll kommer att publiceras på hemsidan vid ett senare tillfälle.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018