Föräldrar

FÖRÄLDRAFÖRENINGAR

Föräldrarna är en viktig resurs i vår verksamhet. AIK Ungdomsfotboll vill tillvarata denna resurs under ordnade former. Vi behöver fortsätta bygga broar mellan föräldrar, ledare och föreningen för att förbättra kommunikationen och förståvarandra bättre.

I varje träningsgrupp i barn- och ungdomsverksamheten ska det finnas en föräldraförening. Denna utses/framröstas i samband med föräldraföreningarnas årsmöte vid stormötet i början av december. Undantaget är att pojk- respektive flickakademin som kommer att administreras centralt. I dessa lag kommer det inte finnas någon föräldraförening,däremot en fortsatt nära samverkan med föräldragruppen.

Föräldraföreningar bildas i Knatteskolan för pojkar och för flickor vid 7 års ålder för respektive träningsgrupp. Det ska finnas en föräldraförening för varje träningsgrupp P/F7–19 år, med ovanstående undantag. Föräldraföreningens styrelse ska som minst bestå av en ordförande, en kassör, en materialansvarig och en AIK Stilförälder. Föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor varför ensådan också ska utses.

Föräldraföreningens styrelse kommer i början av året att erbjudas utbildning om hur man ska hanterasina roller.

Förälder till spelare som slutar under pågående säsong ska ställa sin plats i föräldraföreningen tillförfogande.

Föräldraföreningen är delaktig i lagets verksamhetsplan med inriktning på ekonomin. Gruppens verksamhetsplan bearbetas och skrivs av tränare/ledare samt föräldraföreningen och skickas därefter (via mail i word-format) till åldersgruppsansvarig/utvecklingschef och chef för barn- och ungdomsverksamheten för godkännande. Därefter ska alla föräldrar i laget få den tillhanda och samtliga ioch runt laget följa den. Mall för verksamhetsplan finns på www.aikungdomsfotboll.se (under flik dokument – mallar).

Föräldraföreningens uppgift är:
-att stödja spelare och ledare i lagen inom träningsgruppen så att verksamheten kan bedrivas enligt fastställd plan.
-att medverka till att en god föräldraanda existerar i träningsgruppen, t.ex. att man hjälps åt att lösaproblem som uppkommer i träningsgruppen på ett positivt sätt
att medverka till att föräldrarna i sin roll som åskådare vid träningar och matcher följer AIK Stilen ochuppför sig på ett för AIK hedrande vis. Detta innebär t ex att man överlåter ”coaching” av det egna laget åt tränaren och rättskipningen åt domaren.
-att påverka föräldrarna i träningsgruppen att solidariskt engagera sig så att föräldragruppen blir en fungerande enhetdär alla har spelarnas och verksamhetens bästa i åtanke.
-att verka för att alla spelare i träningsgruppen är medlemmar i AIK, vilket är ett krav från AIK från och med 6 års ålder samtatt verka för att alla i träningsgruppen erlägger sin deltagaravgift, vilket också är ett krav från AIK:s sida.
-att organisera och leda aktiviteter som ska ge ekonomiskt bidrag till verksamheten.

Dessa aktiviteter kan ske på eget initiativ i gruppen eller vara initierade av ledningsgruppen. Aktiviteterna skall dessutomvara avstämda med marknadsansvarig i AIK Ungdomsfotboll.

Föräldraföreningars uppgift är också bl.a. att aktivt arbeta för att planerade aktiviteter utanför planen vid turneringar, träningsläger, årsavslutningar m.m. fungerar på ett tillfredsställande sätt. Som stöd för arbetet i föräldraföreningarna finns Arbetsordning för föräldraföreningar.

Kontakt
Ansvarig för föräldraföreningar: Roger Wikström, roger.wikstrom@aikfotboll.se 

Läkaren har ordet

Sedan 2005 har samtliga föräldrar fått möjlighet att fylla i en hälsoenkät med syfte att upptäcka barn/ungdomar som finns i riskzonen för hjärtproblem. AIK Ungdom rekommenderar samtliga föräldrar till spelare från 10 års ålder att fylla i enkäten. Under året erbjuds föräldrar till nya spelare samma möjlighet. Enkäten går att finna på denna länk.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll