AIK Fotboll AB: Delårsrapport juli - september 2018

2018.11.07, kl 20:05
AIK Fotboll AB publicerar idag (2018-11-07) Q3 för perioden juli - september 2018.

Juli – September 2018

 • Rörelsens intäkter minskade med 1,8 MSEK från 51,2 MSEK föregående år till 49,4 MSEK i år. Minskningen beror främst på intäkter från spelartransfers som har minskat med 4,8 MSEK från 4,9 MSEK föregående år till 0,1 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet för perioden minskade med 6,8 MSEK från 11,2 MSEK föregående år till 4,4 MSEK i år. Minskningen beror främst på att transfernettot har minskat med 4,0 MSEK från 1,0 till – 3,0 MSEK samt engångsposter i perioden föregående år som då påverkade resultat med +4,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat 7,4 MSEK (10,2) och transfernetto -3,0 MSEK (1,0). Kostnader för sign-on har belastat driftsresultatet med -1,6 MSEK (-1,6). Driftsresultat för perioden exklusive sign-on och engångsposter uppgår till 9,0 MSEK (6,9).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,16 SEK (0,40).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -7,4 MSEK i jämförelse med -25,1 MSEK föregående år.
 • Under perioden spelade herrarna 6 (6) allsvenska hemmamatcher med ett publiksnitt på 19 900 (16 886) åskådare.
 • Per den 1 augusti tillträdde Jens T Andersson som VD och Håkan Strandlund utnämndes till vVD.

Januari – September 2018

 • Rörelsens intäkter minskade med 76,9 MSEK från 192,1 föregående år till 115,2 MSEK i år. Minskningen beror främst på spelartransfers där intäkterna har minskat med 88,3 MSEK i jämförelse med samma period föregående år. Minskningen balanseras något av ökade intäkter från Match och event 8,2 MSEK samt souvenirförsäljning 4,8 MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden minskade med 88,3 MSEK från 72,1 MSEK föregående år till -16,2 MSEK i år. Minskningen beror främst på att transfernettot har minskat med 83,2 MSEK.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -13,7 MSEK (-8,6) och transfernetto -2,5 MSEK (80,7). Kostnader för sign-on har belastat driftsresultatet med 13,5 MSEK (7,0). Under föregående år påverkade engångsposter resultatet positivt med +3,9 vilket innebär att driftsresultat exklusive sign-on och engångsposter uppgår till -0,2 MSEK (-5,5).
 • Resultat per aktie uppgår till -0,58 SEK (2,58).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till +4,7 MSEK i jämförelse med -0,3 MSEK föregående år.
 • Under perioden spelade herrarna 12 (12) allsvenska hemmamatcher med ett publiksnitt på 21 055 (18 225) åskådare.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • AIK Fotbolls herrlag leder vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport Allsvenskan med 64 poäng.
 • AIK Fotbolls damlag slutade på nionde plats i Elitettan med 33 poäng.
 • Herrlaget satte den 4 november ett nytt publikrekord med 50128 vid matchen hemma på Friends Arena mot GIF Sundsvall. Årets publiksnitt uppgick till 23 664 åskådare (17 807) vilket är en ökning med 33 procent sedan föregående år. Snittet är också det högsta genom alla tider för AIK Fotboll. Den tidigare rekordnoteringen var från säsongen 1949/50 och uppgick till 21 768 åskådare.

För fullständig rapport, se bifogad PDF-fil.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019