FF-styrelsen: Så arbetar vi med AIK:s vision: att bli bäst

2018.06.13, kl 15:51
Efter att vår styrelsekandidatur presenterades inför AIK Fotbollsförenings årsmöte i mars deklarerade vi att ett av våra första projekt vid ett tillträdande skulle bli att formulera en färdplan för AIK Fotboll. Nu, tre månader efter vårt tillträde, presenterar vi det första steget.

I snart 15 år har AIK Fotboll haft den uttalade visionen att vara Nordens ledande fotbollsklubb, både sportsligt och affärsmässigt. 

De senaste tio åren, 2007-2017, har AIK Fotboll tagit ett SM-guld i herrverksamheten. AIK:s damlag har tagit noll SM-guld. Sponsorintäkterna är långt ifrån vad de ledande klubbarna inom området presenterar. AIK hamnar på en allsvensk femte plats under 2017 gällande sponsorintäkter. AIK:s ungdomsfotboll har en imponerande verksamhetsplan med ett väl fungerande samarbete med några av världens ledande fotbollsklubbar, bland annat FC Barcelona, som i maj besökte Solna. Det arbetet avser vi att utveckla och intensifiera ytterligare.

Ekonomiskt har AIK Fotboll haft en positiv utveckling under senare år. Det är dock tydligt att det finns mer potential till att ta ytterligare kliv och stärka verksamheten ytterligare, genom till exempel högre sponsor- och marknadsintäkter.

Trenderna varierar mellan parametrarna, men sammanvägt är slutsatsen tydlig: vi är ännu inte Nordens ledande fotbollsklubb, varken sportsligt eller affärsmässigt.

Tillsammans med er engagerade medlemmar och vår fantastiska personal ska vi åstadkomma förändring.

För att försöka skapa oss en heltäckande bild av nuläget i hela AIK Fotboll har vi ägnat de tre första månaderna åt att noggrant inventera verksamheten. Det genom att intervjua en stor mängd medarbetare, sponsorer och sakkunniga, såväl internt som externt. Ett arbete som har varit en förutsättning för att få kunskap och en bild över hur man kan förändra och förädla verksamheten. Med den här kunskapen i ryggen kommer vi nu att kunna ta nästa steg i AIK Fotbolls färdplan, att bli Nordens ledande fotbollsklubb. 

Vi har, som tidigare kommunicerats här (http://www.aikfotboll.se/nyheter/information-fran-styrelsen-i-aik-ff), indelat styrelsens arbete i 14 arbetsgrupper. Vi har nu identifierat fem huvudfokusområden där vi ser att affärsnyttan och påverkan för AIK Fotboll som helhet i nuläget är som störst:

1. Personal/rutiner

För att bli Nordens ledande fotbollsklubb behöver AIK Fotboll vara en arbetsplats där samtliga medarbetare känner sig trygga, stolta och glada över att arbeta. Det är en förutsättning för att kunna rekrytera den elitkompetens inom alla områden AIK behöver för att kunna växa. 

AIK Fotboll ska vara en arbetsplats med tydliga ramar och säkerställda rutiner för arbetsordning och arbetsplatspolicys vilket underlättar för kommande generationers anställda och skapa en personoberoende och tydlig struktur. 

AIK Fotboll och Huvudföreningen har under våren tillsammans tagit fram nya policys och riktlinjer mot hot och trakasserier, som bygger på Riksidrottsförbundets arbete från mars 2018. AIK FF har bland annat beslutat att inrätta en visselblåsarfunktion för att underlätta anonyma anmälningar till AIK. Detta arbete är nu i en implementeringsfas. Läs mer om arbetet här: (http://www.aikfotboll.se/nyheter/aik-familjen-antar-riktlinjer-mot-vald-hot-och-trakasserie). Det här är ett led i att framtiden framstå som en än mer attraktiv arbetsgivare, inte bara på plan, utan även utanför. 

2. Ett gemensamt AIK Fotboll

En större tydlighet behövs i relationen mellan AIK Fotbollsförening och AIK Fotboll AB, ett ramverk för organisationen behövs. Detta för att bli och arbeta som ett gemensamt AIK Fotboll. Ett stort och grundläggande arbete, där vi även konsulterat extern juridisk expertis, har utförts för att reda ut den interna “AIK-relationen”. Främst, för att kunna skapa en bild av nuläget, men även för att i framtiden kunna förenkla och skapa en personoberoende struktur för kommande generationers styrelser och ledningsgrupper. De ska kunna känna sig trygga i att ha all fakta gällande AIK FF och AIK Fotboll AB och att den finns lättillgänglig för att direkt kunna starta sitt arbete för ett starkare AIK Fotboll i framtiden. 

3. AIK Fotbolls roll i samhället

Vi har inventerat den guldkista av samhällsnytta som AIK Fotboll erbjuder.

Vårt mål är att hela AIK Fotboll ska vara en självklar partner för företag som vill jobba för integration, för hälsa, för barn, motverka våld och utanförskap, stötta grupper i samhället som har det extra svårt att bli inkluderade. Två lysande exempel på det här är AIK United och Gatans lag. Vad vi måste blir bättre på är att berätta om vårt samhällsengagemang i vår kommunikation med framtida samarbetspartners, sponsorer och våra supportrar. På så vis kommer vi att öka våra sponsorintäkter.  

4. Arena/träningsanläggningsfrågan 

AIK Fotbolls herrlag spelar idag sina hemmamatcher på Friends Arena. Vi har ett tioårsavtal som löper ut år 2022. Var AIK:s herrlag spelar sina hemmamatcher är en fråga som i förlängningen påverkar hela AIK Fotboll. AIK Fotboll ska bedriva sin verksamhet, såväl på herr, dam och ungdomssidan, på faciliteter av högsta ändamålsriktiga klass. Det är en förutsättning för att kunna vara Nordens ledande fotbollsklubb. Här har vi inlett samtal med politikerna i Solna stad för att i samråd med dem verka för att hela AIK Fotboll ska få de bästa möjliga förutsättningarna.

5. Ledningsfrågor 

Vi arbetar för ett enat AIK Fotboll. I april 2017 kommunicerade AIK Fotboll att en process inletts för att rekrytera en klubbdirektör, med ett övergripande ansvar över hela AIK Fotboll, såväl AIK Fotbollsförening som AIK Fotboll AB. Vårt och AIK Fotboll AB:s mål är att denna process ska vara avslutad inom en mycket snar framtid.

Vi kommer nu att ta nästa steg i färdplanen, där vi under strukturerade former bjuder in externa experter för att tillsammans med oss och AIK Fotbolls medarbetare ta oss till nästa nivå. Under hösten kommer vi att presentera nästa steg i vår färdplan för AIK Fotboll.

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018