Information från valberedningen

2018.09.19, kl 19:15
Mot bakgrund av att det har inletts en juridisk förundersökning mot Caroline Szyber i hennes roll som riksdagsledamot, med anledning av en granskning av hennes reseräkningar, har hon själv beslutat att ta en paus från sitt arbete i AIK Fotbollsförenings valberedning så länge förundersökningen pågår.

Förundersökningen är av den lägsta misstankegraden. Åklagaren säger själv till Aftonbladet:

“Det är en väldigt svag misstanke, den bygger på tidningsuppgifter och det saknas källhänvisningar, så vi har inlett en förundersökning och kommer titta närmare på det.”

Eftersom det är viktigt att medlemmarna kan känna ett otvivelaktigt förtroende för valberedningen väljer hon själv, med övriga ledamöters stöd, att pausa sin medverkan till dess att frågetecknen är utredda.

Den händelse som granskas i förundersökningen har ingen koppling till hennes medverkan i AIK FFs valberedning, där Caroline kontinuerligt sedan tillträdet har varit en aktivt bidragande ledamot och uppskattad kollega.

Valberedningens arbete fortskrider som vanligt och den gemensamma bedömningen är att det interna ansvaret kan omfördelas på ett sätt som gör att arbetet fortgår med oförminskad kapacitet.

AIK FF:s valberedning
Victor Capel, sammankallande
Niklas Strömstedt
Axel Granath, adjungerad

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019

Sök på AIK Fotboll