Klaus Hansen Vikström ny i AIK Fotboll AB:s nomineringskommitté

2019.09.10, kl 10:01
AIK Fotboll AB:s största minoritetsägare, Fabege AB, har utsett Klaus Hansen Vikström som minoritetsägarnas representant i nomineringskommittén

Nomineringskommittén är därmed komplett och utgörs av Caroline Szyber som representerar AIK Fotbollsförening, Niklas Strömstedt som är oberoende representant samt Klaus Hansen Vikström som representerar minoriteten av rösterna i AIK Fotboll AB.

Klaus Hansen Vikström är född 1953 och är vice VD samt Affärsutvecklingschef i Fabege AB. Hansen Vikström är utbildad marknadsekonom (Diploma in Specialized Business Studies) och är medlem Fabeges koncernledning samt styrelseledamot i Sir of Sweden AB.

För mer information om AIK Fotboll AB:s nomineringskommitté och bolagsstyrning hänvisas till denna sida.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll