Kommentar från valberedningen

2018.03.11, kl 12:25
Med vetskap av den extrema arbetsbelastning styrelsen haft under föregående år och med anledning av det uttalande Per Bystedt gjort under gårdagen ställer sig VB positiva till att styrelsen utökas till totalt nio personer.


/Valberedningen

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018