Några rader från valberedningen

2018.09.05, kl 09:33
Nu har det gått ungefär ett halvår sedan årsmötet och Valberedningen i AIK FF är uppe i en intressant och spännande process.

Just nu ligger vårt fokus på att träffa styrelsens medlemmar och få deras tankar om hur arbetet går, vilka utmaningar klubben står inför och hur visionerna ser ut – både på lång och kort sikt.

Vår ambition är att AIK:s Fotbollsförenings medlemmar ska känna att de kan höra av sig till oss med synpunkter vad gäller allt från valberedningens arbete till viktiga framtidsfrågor och förslag på kandidater till styrelsen.

Vår målsättning är ett stort medlemsdeltagande och vi tar gärna emot tips och förslag om   hur föreningsdemokratin i AIK FF kan utvecklas och stärkas. Vi nås på vb@aikfotboll.se – tveka inte att höra av er. 2018 ser ljust ut och framtiden kan bli ännu ljusare för AIK. Vi skapar den tillsammans!

Valberedningen i AIK FF
Victor Capell, sammankallande
Caroline Szyber
Niklas Strömstedt
Axel Granath, adjungerad

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018