Rapport från AIK FF:s Extra möte

2021.09.29, kl 14:54
AIK Fotbollsförening genomförde på tisdagen den 28 september ett extra möte för medlemmarna i föreningen. Mötet var föreningens första hybridmöte med deltagare på plats både i Friends Arena och på distans.

Till mötesordförande valdes Daniel Torbjörnsson och som huvudpunkter på dagordningen fanns de fyra motioner som bordlades på föreningens ordinarie årsmötet tidigare år.

Mötet beslöt att avslå motionerna om kontant betalning och om kuppen av AIK Fotboll. Mötet beslöt att bifalla motionerna om underlaget på AIK:s representationslags hemmamatcher och om uppföljning av egen arena-motioner och utredningar i enlighet med styrelsen yrkanden.

Det extra mötet följdes av ett informationsmöte där ledningen informerade om det pågående arbetet kring hemvist och AIK Fotbolls vision. Därutöver föredrog föreningens styrelse status i den pågående organisationsutredningen.

Protokoll från det extra mötet kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2022

Sök på AIK Fotboll