Svartgul matlåda - en sammanfattning

2020.04.23, kl 15:30
Den 2 april 2020 lanserade AIK Fotboll initiativet Svartgul matlåda. Här följer en sammanfattning av vad som hittills samlats in och hur utsikterna för initiativet ser ut de kommande veckorna.

Effekterna av Coronapandemin tog under mars månad en ny riktning i samband med regeringens beslut att reglera maxantalet för besök vid publika sammankomster, först till 500 sedan till 50. Förutom den direkta påverkan detta fick för AIK Fotbolls, och andra idrottsklubbars, verksamhet har direktivet slagit hårt mot de branscher som är beroende av evenemangs- och mötesindustrin eller människors nöjen i allmänhet. Restaurangnäringen är en av de verksamheter som drabbats hårdast.

Samtidigt står samhällsfunktioner som vi tar för givet inför minst lika stora utmaningar. Vårdpersonal arbetar hårt för att hantera den extremt snabba ökningen av behov som tillkommit. Många människor är hindrade att röra sig i exempelvis kollektivtrafiken och i matvarubutiker i samma utsträckning som tidigare.

AIK Fotboll är en idrottsklubb och därmed en del av samhället. På många sätt. Vi utbildar barn och ungdomar i konsten att spela fotboll, men också i värderingar hur man ska vara en bra kompis, om alla människors lika värde och om vikten av samhörighet. Vidare skapar vår verksamhet många arbetstillfällen och ökar gemenskapen bland tusentals människor. Vi är Nordens största idrottsklubb, men vi är också en del av Sveriges största folkrörelse och en samhällsaktör som faktiskt har rätt stor möjlighet till påverkan.

Svartgul matlåda är vårt sätt att försöka underlätta för de prövningar samhället står inför. Vi har vänt oss till våra medlemmar, supportrar och samarbetspartners för att bidra med medel som oavkortat kommer ett antal restauranger tillhanda. På så sätt hjälper vi en bransch med stora problem att få sin verksamhet att fungera. Dessa matlådor levereras sedan på ett tryggt och kontrollerat sätt till vårdpersonal, äldre personer och människor i riskgrupper eller som av olika skäl är i större behov av hjälp än normalt.

Målsättningen är att samla in medel till 10 000 matlådor och i skrivande stund har 7 053 säkrats. Hittills har 6 329 av dessa delats ut till bland annat Danderyds sjukhus, Stockholms sjukhem, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset. Vidare har även organisationerna Vid din sida, Ny gemenskap och Convictus tagit del av Svartgul matlåda.

Många av AIK Fotbolls samarbetspartners har stöttat initiativet. Norrenergi har exempelvis köpt 600 matlådor i syfte att dela ut till de av deras kunder som tillhör en riskgrupp eller av annat skäl har svårt att förse sig med mat under rådande situation. Svea Ekonomi, Notar, Nike, Stadium, Fabege, Fromm Sverige och ICA Nära Järvastaden är andra företag som köpt matlådor för utdelning.

De restauranger som är en del av initiativet, och därmed fått en ökad produktion av mat, är Pappa Ray Ray, Morfar Ginko, Mealprep, Yalla Rinkeby, Asian Post Office, Caledonian Inn  och Supper Stockholm. Mealprep har, i tillägg till de matlådor de själva producerar, även tagit ett stort ansvar i leveransen av matlådor från samtliga restauranger.

Svartgul matlåda är ett bra exempel på vad AIK Fotboll som klubb kan åstadkomma med gemensamma krafter och en viktig påminnelse om en idrottsklubbs roll som samhällsaktör. Vi är stolta över att kunna bidra till ett lite lättare samhälle under det som många av oss upplever som den största krisen under vår livstid.

Text: Fredrik Söderberg

Annons

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll