Föreningsstyrelsen AIK FF

Nedan följer en förteckning över styrelsen samt valberedningen i AIK Fotbollsförening som valdes vid årsmötet i Solnahallen den 12 mars 2018. AIK Fotboll AB driver verksamheten kring AIK:s herr-, dam- samt utvecklingslag. Största aktieägaren AIK Fotbollsförening driver ungdomsverksamheten.

Styrelsen för AIK Fotbollsförening
Eric Ljunggren, ordförande
Helena Roxtorp, vice ordförande
Anders Appell, ledamot
Joen Averstad, ledamot
Marianne Bogle, ledamot
Oscar Chröisty, ledamot (kassör)
Patrick Englund, ledamot
Robert Falck, ledamot
Jonas Svanberg, ledamot (sekreterare)

Styrelsen för AIK FF tar gärna emot frågor, tips och synpunkter på mejladressen styrelsen@aikfotboll.se.

Valberedning för AIK Fotbollsförening
Victor Capel, sammankallande
Niklas Strömstedt
Axel Granath, adjungerad sedan 2018-08-16

Ni når valberedningen på vb@aikfotboll.se.

Inom fotbollen begränsas valberedningens nomineringsarbete enbart till att avse uppdrag inom föreningen. Nomineringen till styrelseposter i AIK Fotboll AB sköts av Bolagets egen nomineringskommitté.

Årsmötet beslutade i mars om att anta en motion om utökade instruktioner för valberedningens arbete i AIK Fotbollsförening och detta har vi tillsammans arbetat med under våren. Dessa instruktioner gäller för valberedningens arbete fram till årsmötet som hålls 2019. Dessa instruktioner ska se till att valberedningens arbete sköts på ett genomtänkt, lyhört och professionellt sätt och ge oss strukturen vi behöver för att se till att vårat arbete resulterar i AIK Fotbolls bästa. Vi kommer under den närmaste tiden skicka ut en enkät till medlemmarna om hur ni önskar se valberedningens arbete fortgå, hur ni vill att vi ska bidra till att öka medlemsengagemanget i AIK Fotboll och hur vi vill att vi presenterar vårat arbete senare i år.

Med svartgula hälsningar,
Valberedningen i AIK Fotbollförening genom sammankallande Victor Capel

Årsmötet beslutade i mars om att anta en motion om utökade instruktioner för valberedningens arbete i AIK Fotbollsförening och detta har vi tillsammans arbetat med under våren. Dessa instruktioner gäller för valberedningens arbete fram till årsmötet som hålls 2019. Dessa instruktioner ska se till att valberedningens arbete sköts på ett genomtänkt, lyhört och professionellt sätt och ge oss strukturen vi behöver för att se till att vårat arbete resulterar i AIK Fotbolls bästa. Vi kommer under den närmaste tiden skicka ut en enkät till medlemmarna om hur ni önskar se valberedningens arbete fortgå, hur ni vill att vi ska bidra till att öka medlemsengagemanget i AIK Fotboll och hur vi vill att vi presenterar vårat arbete senare i år.

Med svartgula hälsningar,
Valberedningen i AIK Fotbollförening genom sammankallande Victor Capel

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018