AIK Stilen

AIK Stilen är en del av vår historia. Ordet stil är positivt laddat och betyder "ett riktigt sätt att vara" eller "ett riktigt uppförande". AIK Stilen är således en beskrivning av hur vi AIK:are förväntas uppföra oss.

AIK Stilen är det centrala i allt vi gör och alla beslut ska således luta mot denne. Men den är en färskvara som hela tiden måste anpassas till den tid vi lever i och planteras inom klubben för att överleva. Gör vi inte det är risken stor att vi tappar vår historia och en av de grundstenar som verksamheten vilar på.

För några år sedan startade vi därför utbildningen “Vi spelar ihop” som har genomförts bland våra ungdomslag och inom ungdomssektionen.

Vi spelar ihop-utbildningen är samlingsnamnet för alla de värdegrundsaktiviteter vi idag utför och är en del av vår utbildning inom ungdomsverksamheten. Och med den så gör vi vårt yttersta för att motverka företeelser som exempelvis kränkningar, mobbning och våld.

Lennart Johansson Academy Trophy

Övergripande mål med AIK Stilen
-att alla i AIK känner till den värdegrund klubben står för.
-att alla har samma definition av värdegrundsbegreppen.
-att värdegrunden är en del av den vardagliga verksamheten.

AIK Stilen sammanfattas i fem ledstjärnor som bygger på klubbens uppfattning om vad som kännetecknar en riktig AIK:are.

AIK Stilens fem ledstjärnor

En AIK:are visar alltid respekt och ödmjukhet gentemot människor, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur,sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.

En AIK:are tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning samt nyttjandet av alkohol i samband medAIK-aktiviteter.

En AIK:are gör sitt bästa utefter dennes förutsättningar på träningar och matcher. Hen stöttar och hejar på sina medspelare både i det egna laget och i andra AIK-lag samt strävar alltid efter att påverka sin omgivning med positiv energi

En AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare samt representerar klubben på ett positivt sätt.

En AIK:are respekterar domare och andra funktionärer.

 

Vi spelar ihop


AIK Stilen 
är AIK:s värdegrund.

Vi spelar ihop är det övergripande namnet för alla aktiviteter vi utför för att förstärka AIK Stilen. Det finns också i vissa åldrar åldersanpassade utbildningar som ska genomföras.

Syfte
*Utbildningsprogrammet Vi spelar ihop syftar till att väcka insikt och förståelse för värdegrundsfrågor och dess begrepp bland spelare, ledare och föräldrar, för att därigenom utveckla den sociala förmågan hos såväl enskilda individer som hela laget/gruppen.

Genom detta arbete jobbar vi tillsammans för att förebygga alla typer av kränkningar och mobbning inom laget och åldersgruppen.

Målgrupp
Alla spelare, tränare, ledare, föräldrarepresentanter och ledamöter i AIK Ungdomsfotboll.

Mål
Målet med ”Vi spelar ihop”-programmet är:

*att spelare, ledare och föräldrar i AIK ska känna till den värdegrund klubben står för

*att spelare, ledare och föräldrar ska ha samma definition gällande värdegrundsbegreppen

*att värdegrunden ska vara en självklar del av den vardagliga verksamheten

*att alla spelare och ledare ska få en kunskapsplattform för att starta upp det kontinuerliga arbetet, samt utforma och vidmakthålla AIK Stilen så att laget och dess medlemmar alltid i varje situation på och utanför planen agerar korrekt och föredömligt

Värdegrundsansvarig: Max Bergander, max.bergander@aikfotboll.se.

Huvudpartners

Ligapartners

Affärspartners

© AIK Fotboll 2022

Sök på AIK Fotboll