AIK Stilen

AIK Stilen är en del av vår historia. Ordet stil är positivt laddat och betyder "ett riktigt sätt att vara" eller "ett riktigt uppförande". AIK Stilen är således en beskrivning av hur aktiva spelare och ledare inom AIK Fotboll förväntas uppföra oss.

AIK Stilen är det centrala i allt vi gör och alla beslut ska således luta mot denne. Men den är en färskvara som hela tiden måste anpassas till den tid vi lever i och planteras inom klubben för att överleva. Gör vi inte det är risken stor att vi tappar vår historia och en av de grundstenar som verksamheten vilar på.

Lennart Johansson Academy Trophy

Övergripande mål med AIK Stilen
-att alla spelare och ledare i AIK Fotboll känner till den värdegrund klubben står för.
-att alla har samma definition av värdegrundsbegreppen.
-att värdegrunden är en del av den vardagliga verksamheten.

AIK Stilen sammanfattas i fem ledstjärnor som bygger på klubbens uppfattning om vad som kännetecknar en som är verksam inom AIK Ungdomsfotbolls uppträdande.

AIK Stilens fem ledstjärnor

En AIK:are visar alltid respekt och ödmjukhet gentemot människor, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur,sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.

En AIK:are tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning samt nyttjandet av alkohol i samband medAIK-aktiviteter.

En AIK:are gör sitt bästa utefter dennes förutsättningar på träningar och matcher. Hen stöttar och hejar på sina medspelare både i det egna laget och i andra AIK-lag samt strävar alltid efter att påverka sin omgivning med positiv energi

En AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare samt representerar klubben på ett positivt sätt.

En AIK:are respekterar domare och andra funktionärer.

 

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll