Det Digitala Omklädningsrummet

Det Digitala Omklädningsrummet är ett initiativ av AIK Fotboll och BenQ som syftar till att utbilda ungdomar, ungdomsledare och föräldrar i omfattningen av hot, trakasserier och mobbning på nätet, hur det kan motverkas samt vilka konsekvenser det får för den som blir utsatt.

AIK Fotboll är en av Sveriges största fotbollsklubbar med över 1 600 aktiva barn- och ungdomsspelare. Därmed är klubben även en enorm samhällsaktör. I AIK Fotbolls hemkommun, Solna Stad, är klubben med stor sannolikhet den aktör, näst efter skolan, som oftast kommer i kontakt med stadens unga invånare. Det innebär också att vi har ett ansvar för våra spelares mående och trygghet. Det är ett ansvar vi gärna tar, dels för att få en så väl fungerande verksamhet som möjligt men kanske framför allt för att våra barn och ungdomar också är vår klubbs, och vårt samhälles, framtid.

Hot, trakasserier och mobbning över nätet eller i andra digitala forum är dessvärre ett alltmer växande samhällsproblem. Det är dessutom allt svårare att upptäcka för de vuxna som befinner sig i ungdomarnas direkta närhet då det oftast är någonting som sker utanför en . Det här påverkar både AIK Fotboll direkt vår verksamhet, men bidrar även till ett samhällsklimat vi inte önskar vara en del av. Därför har både AIK Fotboll och BenQ enats i ett initiativ för att belysa och arbeta mer aktivt med frågan. Initiativet är döpt till Det Digitala Omklädningsrummet och refererar till begreppet ”locker room talk”.

Utbildningar kommer att genomföras med både ungdomar från 13 års ålder och uppåt, de ledare som är knutna till våra ungdomslag samt spelarnas föräldrar vid flertal tillfällen under ett år. Vi kommer också att kontinuerligt mäta resultatet av vårt utbildningsprogram för att få bekräftelse på att våra metoder fungerar och i handling kan påvisa att initiativet gör skillnad.

Målet är att utbilda minst 300 individer varje år inom ramen för Det Digitala Omklädningsrummet. Över tid är ambitionen att sprida vårt utbildningsprogram utanför AIK Fotboll och skapa en bred förankring bland andra föreningar i Sverige. På så sätt tar AIK Fotboll och BenQ ett gemensamt ansvar för ett samhällsproblem som är större än endast klubbens verksamhet.

Sedan sommaren 2023 är Norrenergi officiell partner till Det Digitala Omklädningsrummet.

English version:

In a survey, 33% of young children state that they have been exposed by violations on the Internet. As a counteract to these threats, harassment, and bullying online, AIK Football has launched The digital locker room – an educational program for players, parents, and leaders within AIK Football. The purpose with the education, which starts in November, is to initiate discussions and contribute to a healthier climate online. In addition to this, a manual with advice and discussion material has been produced. The manual is free to download below.

The digital locker room has been developed in collaboration with AIK Football’s main partner BenQ.

– We are deeply rooted in E-sports, where the issue of threats and harassment is common. Therefore, to engage in this question through football was a no-brainer. The problem will not be solved through an individual initiative, but the commitment must be aroused in all parts of society, says Petter Adolfsson, Marketing & Communications Manager at BenQ Nordic.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll