Ordningsregler

Följande ordningsregler på arenan gäller i samband med matcher arrangerande av AIK Fotboll AB
 • Att bryta mot nedan angivna regler kan medföra muntlig varning, avvisning eller avlägsnande från arenan, polisanmälan eller beslut om besöksförbud i upp till två år.
 • AIK förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan. Huvudregeln säger att gästande supportrar äger endast tillträde till den på arenan tilldelade “bortasektionen”.
 •  Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.
 • Till arenan är det förbjudet att medföra och använda: vapen (eller andra farliga föremål), pyrotekniska effekter, alkohol och andra droger, glasflaskor, paraplyer och flaggpinnar andra än av sk WP plast (dessa får ej vara plomberade eller fyllda).
 • Det är ej heller tillåtet att medföra husdjur in på arenan.
 • Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
 • Den som helt, eller delvis, täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.
 • Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädedräkt eller föremål som anges i punkten 4 kan komma att avvisas från arenan.
 • Obehöriga äger ej tillträde till spelplanen.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd inom arenan fotografera, videofilma eller göra annan upptagning för återgivande av rörliga bilder och ljud.
 • Endast personer med tillstånd får inom arenan anordna försäljning av produkter eller tjänster. Detta gäller i huvudsak försäljning av souvenirer, mat, dryck och tidskrifter.
 • På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra på staket, avgränsningar, eller andra byggnationer inom arenan.
 • Av utrymningsskäl är det förbjudet att uppehålla sig i trappor, uppgångar och liknande platser.
 • Kastande av föremål mot planen eller inom arenan som kan orsaka skada/fara, påverka spelet eller på annat sätt stör arrangemanget är förbjudet.
 • Löst biljett gäller endast på angiven plats och sektion. Då entré lösts till sektion gäller entrén endast på den aktuella sektionen och medger ej tillträde till andra sektioner utan tillstånd.
 • Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar och vakter som är motiverade av säkerhetsskäl eller enligt ovan.
 • Att bryta mot ovan angivna regler kan medföra muntlig varning, avvisning eller avlägsnande från arenan, polisanmälan eller beslut om besöksförbud i upp till två år.
Text: AIK Fotboll

Hitta till Friends Arena

Hitta-till-Friends-Arena-2-600x432(updated)

Friends Arena började byggas i maj 2009 och stod klar under hösten 2012. Våren 2013 flyttade AIK Fotboll efter 75 år på Råsunda Fotbollstadion in på arenan. Sedan invigningen har möjligheterna att ta sig till och från arenan kraftigt förbättrats.

Friends Arena ligger mitt i den framväxande Arenastaden i Solna, ett stenkast norr om Stockholm city. Till och från Friends Arena tar du dig enklast med buss, pendeltåg eller tunnelbana.

Pendeltåg: Solna station.
Tunnelbana: Solna centrum.
Buss: Solna station.
Parkering: Mall of Scandinavia eller i Arenastaden (se länk nedan).
Färdtjänst: Entré HX (Quality Hotel Friends).

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll