AIK Fotboll AB beviljas lån på 2 miljoner kr av Den Svarta Massan

2020.09.07, kl 13:30
AIK Fotboll AB fick under helgen en låneansökan till den ekonomiska föreningen Den Svarta Massan beviljad. Beloppet i ansökan uppgår till 2 miljoner kronor och lånet är amorteringsfritt under det första året.

– AIK Fotboll vill rikta ett stort tack till medlemmar och styrelse i  Den Svarta Massan. Vi har haft ett behov av att förstärka herrarnas trupp och genomföra förändringar. Den externa finansieringen är en viktig del för att kunna genomföra detta och samtidigt undvika belastning på klubbens kassa. Lånet från Den Svarta Massan blir därmed också ett viktigt finansiellt stöd för att hjälpa klubben igenom den rådande situationen med pandemi och spel inför tomma läktare, säger AIK Fotbolls Finansdirektör Håkan Strandlund.

AIK Fotboll har en finansiell målsättning om en räntebärande skuldsättning på 15-30 miljoner kronor. AIK Fotbolls räntebärande skuldsättning har varit väsentligt lägre än den finansiella målsättningen under en längre tid. Upplåningen från Den Svarta Massan medför inte någon förändring utan den räntebärande upplåningen är fortsatt på en nivå som är lägre än det intervall som angivits i den finansiella målsättningen. För ytterligare information om denna målsättning hänvisas till pressmeddelande publicerat den 16 februari 2012.

AIK Fotboll tackar Den Svarta Massan och uppmanar samtliga supportrar att besöka svartamassan.se för mer information samt för tecknande av medlemskap.

Om Den Svarta Massan
Den Svarta Massan är en ekonomisk förening som är skapad av AIK:are för AIK. Vi vill vara en del i det som bidrar till ett AIK i ekonomisk balans och med stora sportsliga framgångar. Vi ska finnas där för såväl de stora som de små idrotterna i AIK, både när det blåser kallt och när solen skiner. Föreningens syfte är framförallt att vara ett ekonomiskt stöd för klubben i våra hjärtan. Långsiktighet, transparens och medbestämmande är grundpelarna i vår verksamhet. Vi vill vara en stabil och långsiktig partner till hela AIK och vi vill att våra medlemmar ska ha insyn i verksamheten samt ha möjlighet att påverka beslut gällande finansiering och andra viktiga frågor genom direktdemokrati.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll