AIK Fotboll AB: Delårsrapport april - juni 2021

2021.08.27, kl 08:01
AIK Fotboll AB publicerar idag (2021-08-27) Q2 för perioden april - juni 2021.

April – Juni 2021

* Rörelsens intäkter minskade med 3,0 MSEK från 32,7 MSEK föregående år till 29,7 MSEK i år.

* Rörelseresultatet har försämrats med 8,0 MSEK från 4,2 MSEK föregående år till -3,8 MSEK i år.

* Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -2,9 MSEK (2,5) och transfernetto -0,9 MSEK (1,8).

* Resultat per aktie uppgår till -0,13 SEK (0,15).

* Kassaflödet för perioden uppgår till 11,1 MSEK i jämförelse med 13,1 MSEK föregående år.

* Den 24 juni meddelade AIK Fotbolls VD, Björn Wesström, att han har sagt upp sig från sin tjänst.

Januari – Juni 2021

* Rörelsens intäkter minskade med 4,3 MSEK från 57,3 MSEK föregående år till 53,0 MSEK i år.

* Rörelseresultatet har förbättrats med 2,6 MSEK från -16,2 MSEK föregående år till -13,6 MSEK i år.

* Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -14,5 MSEK (-16,6) och transfernetto 0,9 MSEK (0,4).

* Resultat per aktie uppgår till -0,50 SEK (-0,72).

* Kassaflödet för perioden uppgår till 2,7 MSEK i jämförelse med -2,2 MSEK föregående år.

* 1 februari träffade AIK Fotboll ett avtal med nederländska FC Groningen om en transfer av Paulos Abraham. Transfern inleds med en låneperiod fram till och med 30 juni och därefter genomförs en permanent övergång den 1 juli 2021. Under årets första halvår redovisas en mindre del av ersättningen kopplat till utnyttjandet av en option avseende övergången som intäkt och resterande del redovisas i samband med den permanenta övergången. Det totala nettoresultatet för transfern är nivå med klass IV (Resultat 10 – 20 MSEK) enligt klubbens klassificering av transfers.

För fullständig rapport, se bifogad PDF-fil.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners

Branschexklusiva partners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll