AIK Fotboll AB: Delårsrapport januari - mars 2019

2019.05.08, kl 15:24
AIK Fotboll AB publicerar idag (2019-05-08) Q1 för perioden januari - mars 2019.

Januari – Mars 2019

  • Rörelsens intäkter ökade med 25,1 MSEK från 22,7 MSEK föregående år till 47,8 MSEK i år. Ökningen beror främst på att intäkterna från Spelarförsäljningar har ökat 23,3 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet för perioden förbättrades med 26,6 MSEK från -21,6 MSEK föregående år till 5,0 MSEK i år. Förbättringen beror främst på att transfernettot har förbättrats med 23,8 MSEK från -0,8 MSEK till 23,0 MSEK.
  • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -18,0 MSEK (-20,8) och transfernetto 23,0 MSEK (-0,8). Driftsresultat exklusive sign-on och engångsposter uppgår till -14,3 MSEK (-12,9).
  • Resultat per aktie uppgår till 0,18 SEK (-0,77).
  • Kassaflödet för perioden uppgår till -20,2 MSEK i jämförelse med +26,9 MSEK föregående år.
  • Under perioden spelade herrarna 1 (0) allsvensk hemmamatch med ett publiksnitt på 29 157 (-) åskådare och 3 (4) hemmamatcher i Svenska cupen med ett publiksnitt på 8 867 (11 177).

För fullständig rapport, se bifogad PDF-fil.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll