AIK Fotboll AB: Delårsrapport juli - september 2019

2019.11.07, kl 16:32
AIK Fotboll AB publicerar idag (2019-11-07) Q3 för perioden juli - september 2019.

Juli – September 2019
* Rörelsens intäkter ökade med 23,9 MSEK från 49,4 MSEK föregående år till 73,3 MSEK i år.

* Rörelseresultatet för perioden ökade med 8,0 MSEK från 4,4 MSEK föregående år till 12,4 MSEK i år.

* Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat 14,1 MSEK (7,8) och transfernetto -1,7 MSEK (-3,4).

* Kostnader för sign-on har belastat driftsresultatet med -7,9 MSEK (-1,6). Driftsresultat för perioden exklusive sign-on och engångsposter uppgår till 22,0 MSEK (9,3).

* Resultat per aktie uppgår till 0,54 SEK (0,16).

* Kassaflödet för perioden uppgår till -0,5 MSEK i jämförelse med -7,4 MSEK föregående år.

* Under perioden spelade herrarna 5 (6) allsvenska hemmamatcher med ett publiksnitt på 20 846 (19 900) åskådare.

Januari – September 2019
* Rörelsens intäkter ökade med 46,2 MSEK från 115,2 föregående år till 161,4 MSEK i år.

* Rörelseresultatet för perioden ökade med 29,2 MSEK från -16,2 MSEK föregående år till 13,0 MSEK i år.

* Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -5,4 MSEK (-13,2) och transfernetto 18,4 MSEK (-2,9).

* Kostnader för sign-on har belastat driftsresultatet med 11,6 MSEK (13,5). Driftsresultat exklusive sign-on och engångsposter uppgår till 6,9 MSEK (0,2).

* Resultat per aktie uppgår till 0,55 SEK (-0,58).

* Kassaflödet för perioden uppgår till -28,8 MSEK i jämförelse med 4,7 MSEK föregående år.

* Under perioden spelade herrarna 13 (12) allsvenska hemmamatcher med ett publiksnitt på 19 828 (21 055) åskådare.

För fullständig rapport, se bifogad PDF-fil.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll