AIK Fotboll AB: Delårsrapport juli - september 2020

2020.11.05, kl 17:32
AIK Fotboll AB publicerar idag (2020-11-05) Q3 för perioden juli - september 2020.

Juli – September 2020

* Rörelsens intäkter minskade med -43,5 MSEK från 73,3 MSEK föregående år till 29,8 MSEK i år. Minskningen beror på pandemin och de publikrestriktioner som utfärdats för publika idrottsarrangemang.

* Rörelseresultatet har försämrats med -24,5 MSEK från 12,4 MSEK föregående år till -12,1 MSEK i år.

* Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -12,5 MSEK (14,1) och transfernetto 0,5 MSEK (-1,7).

* Resultat per aktie uppgår till -0,32 SEK (0,54).

* Kassaflödet för perioden uppgår till -15,1 MSEK i jämförelse med -0,5 MSEK föregående år.

* Den 27 juli entledigas Rikard Norling från sin roll som chefstränare Herr i AIK Fotboll och ersattes den 31 juli av Bartosz Grzelak.

Januari – September 2020

* Rörelsens intäkter minskade med -74,4 MSEK från 161,4 MSEK föregående år till 87,0 MSEK i år. Minskningen beror på pandemin och de publikrestriktioner som utfärdats för publika idrottsarrangemang.

* Rörelseresultatet har försämrats med -41,3 MSEK från 13,0 MSEK föregående år till -28,3 MSEK i år.

* Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -29,2 MSEK (-5,4) och transfernetto 0,9 MSEK (18,4).

* Resultat per aktie uppgår till -1,04 SEK (0,55).

* Kassaflödet för perioden uppgår till -17,2 MSEK i jämförelse med -28,8 MSEK föregående år.

Information om publikrestriktioner och biljettförsäljning

Per den 1 november har restriktionerna mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar justerats till 300 personer. I Stockholm har begränsningarna återgått till maximalt 50 personer till följd av lokala restriktioner. Som kommunicerats 22 oktober vill AIK Fotboll inte selektera sin publik. Detta medför att hemmamatcherna kommer att spelat utan publik och att möjligheterna till att generera ytterligare intäkter genom biljettförsäljning till de återstående matcherna uteblir.

AIK Fotboll  har fortfarande en formell återbetalningsskyldig till de personer som köpt årskort till säsongen 2020 men ännu inte har nyttjat möjligheten att efterskänka årskortet. Per den 30 september hade innehavare till årskort med ett värde motsvarande 60,5 % av totalt sålt belopp efterskänkt sina årskort. Detta medför att AIK Fotbolls likviditet och resultat för helåret 2020 kommer att påverkas väsentligt av det antal årskortsinnehavare som väljer att avstå sin rätt till återbetalning för säsongen 2020 under årets sista kvartal.

Vidare påverkas AIK Fotbolls årskortsförsäljning för kommande säsong, som normalt påbörjas i slutet av september, av restriktionerna. AIK Fotboll hade per årsskiftet 2019/2020 sålt årskort för 17,5 MSEK. Detta innebär att försäljningen av årskort för 2021 har en stor påverkan på AIK Fotbolls likviditet för resterande del av året.

För fullständig rapport, se bifogad PDF-fil.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll