AIK Fotboll AB: Delårsrapport juli - september 2021

2021.11.05, kl 08:01
AIK Fotboll AB publicerar idag (2021-11-05) Q3 för perioden juli - september 2021.

Juli – September 2021

 • Rörelsens intäkter ökade med 38,6 MSEK från 29,8 MSEK föregående år till 68,4 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet har förbättrats med 42,2 MSEK från -12,1 MSEK föregående år till 30,1 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat 6,9 MSEK (-12,6) och transfernetto 23,2 MSEK (0,5).
 • Resultat per aktie uppgår till 1,10 SEK (-0,32).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -4,2 MSEK i jämförelse med -15,1 MSEK föregående år.
 • Den 29 september hävdes restriktionerna för evenemang och sammankomster. Detta medför att AIK Fotboll från detta datum kan genomföra matcharrangemang utan publikrestriktioner.
 • Den 1 juli övergick spelaren Paulos Abraham permanent till FC Groningen efter att ha varit utlånad till samma klubb under första halvåret. Den 24 juli övergick Eric Kahl till AGF Århus. Nettoresultatet för var och en av övergångarna är inom klass IV (10 – 20 MSEK enligt AIK Fotbolls klassificering av transfers.

Januari – September 2021

 • Rörelsens intäkter ökade med 34,4 MSEK från 87,0 MSEK föregående år till 121,4 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet har förbättrats med 44,9 MSEK från -28,3 MSEK föregående år till 16,6 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -7,6 MSEK (-29,2) och transfernetto 24,2 MSEK (0,9).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,61 SEK (-1,04).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -1,5 MSEK i jämförelse med -17,2 MSEK föregående år.
 • Den 24 juni meddelade AIK Fotbolls VD, Björn Wesström, att han har sagt upp sig från sin tjänst.

För fullständig rapport, se bifogad PDF-fil.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners

Branschexklusiva partners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll