AIK Fotboll AB: Delårsrapport Juli - September 2023

2023.11.29, kl 08:03
AIK Fotboll AB publicerar idag (2023-11-29) Q3 för perioden juli - september 2023.

Juli – September 2023

 • Rörelsens intäkter minskade med 50,2 MSEK från 120,9 MSEK föregående år till 70,7 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet har minskat med 56,2 MSEK från 56,5 MSEK föregående år till 0,3 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -18,7 MSEK (15,6) och transfernetto 19,0 MSEK (40,9).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,07 SEK (1,71).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -7,3 MSEK (5,0).

Januari – September 2023

 • Rörelsens intäkter minskade med 0,5 MSEK från 197,6 MSEK föregående år till 197,1 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet har minskat med 27,5 MSEK från 32,5 MSEK föregående år till 5,0 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -53,7 MSEK (-5,9) och transfernetto 58,6 MSEK (38,4).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,25 SEK (0,83).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -31,2 MSEK (-24,9).
 • Koncernen och moderbolaget har belastats med 9,7 MSEK i engångsposter varav 5,8 MSEK avser återbetalning av stöd för korttidsarbete.

Väsentliga händelser under perioden

 • AIK Fotbolls herrlag slutade på 11:e plats i Allsvenskan med 36 poäng och damlaget vann Elitettan med 70 poäng. Damlaget är därmed kvalificerat för spel i OBOS Damallsvenskan 2024.
 • AIK Fotbolls herrlag har haft ett publiksnitt hemma med 25 739 åskådare i Allsvenskan och har därmed vunnit den allsvenska publikligan.
 • Försäljning av spelarna Nicolás Stefanelli till Inter Miami CF (Klass III, resultateffekt mellan 5 och 10 MSEK), Yasin Ayari till Brighton & Hove Albion FC (Klass V, resultateffekt mellan 20 och 40 MSEK) samt Josafat Mendes till SC Braga (Klass IV, resultateffekt mellan 10 och 20 MSEK) har skett under januari 2023. I augusti 2023 har spelaren Robin Tihi sålts till Al-Ahli SC (Klass IV, resultateffekt mellan 10 och 20 MSEK).
 • Truecaller är ny huvudpartner till AIK Fotboll från och med 2023 och tre år framåt.
 • Förvaltningsrätten avslog AIK Fotbolls överklagan av Tillväxtverkets beslut gällande återbetalning av stöd för korttidsarbete den 27 februari. AIK Fotboll har vidare fått avslag hos Kammarrätten för prövningstillstånd.
 • Manuel Lindberg sade upp sig från tjänsten som klubbdirektör i AIK Fotbollsförening och Verkställande direktör i AIK Fotbolls AB den 29 maj. Fredrik Söderberg tillträdde som ny klubbdirektör och Verkställande direktör per den 26 juni.
 • Thomas Berntsen tillträdde den 1 maj som sportchef för herrlaget. Andreas Brännström fick lämna sitt uppdrag som chefstränare för herrlaget den 2 juli. Per samma datum tillträdde Henning Berg som ny chefstränare.
 • Den 17 juni beviljades AIK Fotboll ett lån på 10 MSEK från den ekonomiska föreningen Den Svarta Massan. Lånet upptogs i syfte att ge handlingsutrymme under sommarens transferfönster.
 • AIK Fotboll har per 31 mars 2023 fastställt nya finansiella mål. Per den 30 september var intäktsmålet på minst 250 MSEK rullande ej uppfyllt. Uppfyllnad av Likviditetsmålet, dvs finansiering av verksamhet och samtliga låneförfall under kommande 12 månader förutsätter att AIK Fotboll genomför spelartransfers under de kommande transferfönstren. AIK Fotboll kommer också att ansöka om förlängning av befintliga krediter samt att belåna fordringar kopplade till spelartransfers i syfte att stärka likviditeten.

 Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • AIK Fotboll årskortsförsäljning inför säsongen 2024 uppgår per den 28 november 2023 till 31,6 MSEK. Det är den hittills i särklass högsta årskortsförsäljningen vid motsvarande i tidpunkt för AIK Fotboll.
 • AIK Fotboll har under oktober månad återbetalt 5,8 MSEK till Tillväxtverket avseende stöd för korttidspermittering. Återbetalningen har kostnadsfört i delårsrapporten för januari – mars 2023 som en personalkostnad.

För fullständig rapport, se bifogad PDF-fil.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll