AIK Fotboll ansöker om lån hos Den Svarta Massan

2023.06.08, kl 08:30
AIK Fotboll har idag torsdagen den 8 juni 2023 ansökt om ett lån motsvarande 10 miljoner kronor hos Den Svarta Massan. Lånet syftar till att ge obehindrat handlingsutrymme i inledningen av sommarens transferfönster för att förstärka den sportsliga verksamheten på kort och på lång sikt.

AIK Fotboll står inför ett antal avgörande beslut för att förändra det sportsligt utsatta läget. För att skapa ett så obehindrat handlingsutrymme som möjligt har klubben valt att ansöka om ett lån hos den AIK-kopplade ekonomiska föreningen Den Svarta Massan.

– Vi vill ha möjligheten att på kort sikt vara så handlingskraftiga som möjligt. Det handlar givetvis om det kommande transferfönstret, men kan också beröra den sportsliga organisationen eller andra åtgärder som förändrar vårt hittills svaga sportsliga resultat. Vi vill helt enkelt inte behöva välja det ena före det andra, säger AIK Fotbolls tf VD Fredrik Söderberg.

– Vi har idag mottagit en låneansökan från AIK Fotboll som nu styrelsen kommer behandla innan vi inom kort skickar ut förfrågan till våra medlemmar för omröstning om lånet ska beviljas eller ej. Vi är glada över att AIK Fotboll i första hand vänder sig till oss i denna situation och vi är redo att stötta fotbollen om våra medlemmar önskar det. Det är just för dessa situationer vi finns till, säger Mikael Jomer, ordförande i Den Svarta Massan.

– Den 31 mars 2023 redovisade AIK Fotboll AB likvida medel motsvarande 34 miljoner kronor och eget kapital på 99 miljoner kronor. Bolaget har därutöver ett antal större fordringar som förfaller till betalning under det tredje kvartalet kopplade till spelarförsäljningar i tidigare transferfönster. Genom dessa fordringar kommer bolagets likviditet att förstärkas under hösten och ett eventuellt beviljat lån hos Den Svarta Massan kommer att kunna återbetalas i sin helhet under 2023. Ett lån uppgående till 10 miljoner kronor ryms vidare inom de ramar som har fastställts i bolagets finansiella mål och är därför i linje med bolagets finansiella strategi, säger AIK Fotbolls finansdirektör Håkan Strandlund.

Om Den Svarta Massan
Svarta Massan ekonomisk förening (även kallad Den Svarta Massan) är skapad av AIK:are för AIK och lyder under Finansinspektionen. Föreningens syfte är att vara en stabil och långsiktig partner för hela Allmänna Idrottsklubben genom att erbjuda de olika verksamheterna finansiellt stöd. Den Svarta Massan har sedan starten 2010 lånat ut mer än 23 miljoner kronor till AIK:s olika verksamheter. Läs mer på: www.svartamassan.se.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll