AIK Fotboll drabbas av kapacitetsneddragning på Norra ståplats

2021.07.30, kl 17:30
Till matchen mot Halmstad BK måndagen den 2 augusti 2021 har AIK Fotboll ansökt om en kapacitet motsvarande 600 personer per zon fördelat över två zoner på Norra ståplats, tillika den maximalt godkända kapaciteten en onumrerad ståplats kan tilldelas enligt rådande restriktioner. Nu återkommer Polisen med ett tillstånd som godkänner maximalt 400 personer per zon, det vill säga totalt 400 personer färre än tillåtet.

Annons:

AIK Fotboll mottog under torsdagen ett förhandsbesked om ett justerat tillstånd i relation till klubbens ansökan. Justeringen var kopplad till en reviderad kapacitet på Norra ståplats, något som bekräftades av det officiella tillstånd som kom oss tillhanda idag fredag den 30 juli kl 10.52. Anledningen anses vara bristande ordningsläge i samband med matchen mot Kalmar FF den 18 juli 2021. Så här skriver Polisen i sin motivering:

”Under matchen förekom ordning- och säkerhetsstörningar genom att 23 stycken bengaliska eldar antändes på ståplats, blockering av utrymningsvägar och minst 9 personer i publiken trotsade maskeringsförbudet. Ordningsläget gjorde att ordningsvakter ej kunde arbeta på ståplats.”

AIK Fotboll har efter förhandsbeskedet återkommit med en åtgärdsplan i syfte att kunna arrangera matchen med den maximalt tillåtna publikkapaciteten. Vi har även, med hjälp av organisationen Svensk Elitfotboll, varit i kontakt med Nationella Operativa Avdelningen (NOA) som ytterst ansvarar för idrottsrelaterade frågor för att förankra vår plan och få till ett samtal kring åtgärder för att förhindra en kapacitetsneddragning. Vi kan konstatera att trots detta står Polisen fast vid en beslutet.

Detta beslut innebär att AIK Fotboll är nödgade att omlokalisera 400 personer från Norra ståplats till andra sektioner på Friends Arena. Hur detta arbete kommer att ske återkommer vi till inom kort.

Senaste tillfället AIK Fotboll drabbades av en kapacitetsneddragning var i matchen mot GIF Sundsvall den 2 november 2019. Då var Polisens bedömning att 2 500 personer maximalt fick vistas på Norra ståplats vilket vid tillfället understeg antalet sålda årskort med 500 och motsvarade 3 000 färre platser än den maximala kapaciteten för läktarsektionen (5 500 personer). Nuvarande neddragning innebär således att Polisens bedömning är att AIK Fotboll klarar av att hantera 32% av den dittills lägsta ståplatskapaciteten som någonsin tillståndsgivits samt 14,5% av Norra ståplats maxkapacitet.

Vidare kan AIK Fotboll konstatera att de signaler Polisen sänt under våren om att frångå den kollektivt bestraffande och oproportionerliga tillämpning som den så kallade villkorstrappan inneburit till förmån för samverkan och dialog med arrangörer och supportrar samt att individuellt bestraffa lagöverträdelser inte infriats i detta fall.

AIK Fotboll kommer att överklaga beslutet.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners

Branschexklusiva partners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll