AIK Fotboll kommenterar Dagens Nyheters artikel i helgen

2020.10.06, kl 19:10
På förekommen anledning vill AIK Fotboll kommentera den artikel, som relaterade till Nabil Bahouis övergång till Al-Ahli SC för fem år sedan, som publicerades i Dagens Nyheter söndagen den 4 oktober 2020.

Annons:

AIK Fotboll ser allvarligt på att klubbens namn kopplas samman med oegentligheter då det är en självklarhet att klubben alltid skall agera i enlighet med gällande lagstiftning och aktuella regelverk. AIK Fotboll vill därför redogöra för klubbens relation till samtliga nämnda bolag i artikeln vid tillfället för Nabil Bahouis transfer.

BlueBlueSky OÜ / Empresa Finance OÜ
AIK Fotboll har ingen kännedom om företaget BlueBlueSky OÜ / Empresa Finance OÜ och har aldrig samarbetat med, eller gett något uppdrag åt, det företaget.

SPM Sport Agency
SPM Sport Agency representerade AIK Fotboll i förhandlingen med Al-Ahli SC. SPM Sport Agency är partner till fotbollsagenten Hasan Cetinkaya. Den som företrädde SPM Sport Agency, och därmed AIK Fotboll, i förhandlingen var Hasan Cetinkaya.

Palm Eleven AG
Agenten Marco Lichtsteiners bolag Palm Eleven AG erhöll procent på nästa transfer när Nabil Bahoui 2014 omförhandlade och förlängde sitt avtal med AIK Fotboll. AIK Fotboll har efter att Dagens Nyheters artikel publicerades fått en begäran från Svenska Fotbollförbundet att klargöra hur Palm Elevens uppdrag i samband med spelaraffären såg ut.

AIK Fotbolls fortsatta agerande
AIK Fotboll har, i samråd med en extern jurist, påbörjat ett arbete för att utreda klubbens agerande kopplat till Nabil Bahouis övergång samt övriga större spelaraffärer under det senaste decenniet. Arbetet täcker en längre tidsperiod och under denna tid har ett antal olika personer haft ledande ställningar i klubben. De involverade i utredningen behöver därmed prata med flera tidigare tjänstemän och styrelsemedlemmar för att få en fullständig bild av AIK Fotbolls relation till olika samarbetspartners i samband med spelartransfers. Baserat på det utredningen kommer fram till kommer AIK Fotboll att vidta lämpliga åtgärder för att tydliggöra rutinerna kring spelartransfers.

AIK Fotboll ämnar kommunicera när hela arbetet med denna utredning är klar och kommer, förutom klargörandet till Svenska Fotbollförbundet, inte att lämna några ytterligare kommentarer i ärendet.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll