AIK Fotboll och Järvaskolan startar fotbollsutbildning

2024.01.08, kl 13:00
AIK Fotboll är stolta att presentera ett samarbete med den prisbelönta Järvaskolan. Samarbetet bygger på att inspirera barn i eftersatta områden till att jobba hårt – och att våga drömma stort. Därmed ämnar AIK Fotboll att starta upp en fotbollsklass som elever på Järvaskolan kommer ha möjlighet att intresseanmäla sig till.

– Vi har jobbat tillsammans med Järvaskolan i mer än ett års tid för att få till ett väl fungerande upplägg med fotbollsklasser så jag är väldigt glad över att vi är i mål. Under arbetet har det framgått tydligt att Järvaskolan arbetar preventivt och hälsofrämjande. Vi har verkligen hittat en samarbetspartner som vill framåt lika mycket som vi själva vill och det är otroligt roligt. Det här är en bra dag för AIK Fotboll, säger Fredrik Söderberg, VD och klubbdirektör i AIK Fotboll.

I dagsläget bedriver AIK fotbollsklasser för både pojkar och flickor på tre skolor i närområdet – Solna Gymnasium, Tibble Gymnasium och Tallbackaskolan. Dessa utbildningar innebär att elever på skolorna medverkar som vanligt på det ordinarie skolschemat, men att fotbollsträning adderas till skolverksamheten. Fotbollspassen genomförs på skolans område och bedrivs av professionella akademitränare från AIK Fotboll – som agerar som mentorer för eleverna i fotbollsklasserna.

– Vårt kommande och långsiktiga samarbete med AIK bottnar i vår vision om vikten av hälsofrämjande insatser i våra elevers vardag. Vi är övertygade om att systematiska insatser gällande elevernas kost och rörelse, bidrar till ökad studiemotivation och inte minst förbättrad fysisk, psykisk och social hälsa. Hela vår personalstyrka ser varmt fram emot ett fortsatt samarbete med AIK, säger Helya Riazat, rektor och medgrundare av Järvaskolan.

Järvaskolan grundades hösten 2016 och drivs av den ideella och icke-vinstdrivande stiftelsen Roya Foundation – som sedan 2015 har hjälpt till att engagera ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Skolans värdegrund bygger på att bjuda in till gemenskap, skapa skyhöga förväntningar och uppmanar eleverna att drömma gränslöst. Med deras värdegrund i ryggen blev man 2023 prisad som årets bästa skola av H.M Drottning Silvias ideella organisation Mentor.

Syftet med skolan och stiftelsen är att utveckla en ny, effektiv och skalbar modell för utbildning som bidrar till ökad jämlikhet för barn som av olika anledningar är mer utsatta än andra i samhället. Skolans vision har sedan dag ett varit att alla barn ska ha möjligheten till en bra skolgång som både inspirerar till gränslösa drömmar – samt motiverar till högre studier.

Skolan lägger även stort fokus på att kompensera för sina elevers begränsade socioekonomiska resurser. Detta eftersom man är medvetna om den ekonomiska problematik som kan existera hos familjer i de lokalt utsatta områdena. Några exempel på detta är att alla elever på skolan alltid har möjligheten till att äta frukost, vällagad och näringsrik lunch; samt frukt ett par gånger om dagen. Alla elever tilldelas kostnadsfritt SL-kort – som är brukbart dygnet runt under hela året. Utöver detta får alla elever en personlig dator som ska ge bästa möjliga förutsättningar till att nå högsta möjliga resultat i deras skolgång.

AIK Fotboll har likt Järvaskolan en värdegrund som innebär en strävan efter en inkluderande miljö för alla människor, oavsett vilken bakgrund man har. Vi på AIK anser att genom att se människan, se gruppen och att lägga fokus på en trygg och inkluderande miljö så skapar man förutsättningar för bra prestationer – både på och vid sidan av fotbollsplanen. Det här är något som Järvaskolan har en liknande syn på, vilket ger bra förutsättningar för ett fint samarbete mellan parterna. Utöver detta vill vi på AIK även vara aktiva i vårt ansvar för närområdet kring vår verksamhet.

Därför har ett avtal tecknats mellan AIK Fotboll och Järvaskolan där elever kommer ha möjligheten att jaga sina potentiella drömmar – genom att ansöka till den fotbollsklass som AIK kommer att bedriva på skolans område.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll