AIK Fotboll överlämnar motion mot VAR till Stockholms Fotbollförbund

2023.12.01, kl 16:00
AIK:s medlemmar, AIK Fotbollsförening och en majoritet av Sveriges elitklubbar är emot VAR i svensk fotboll. Nu är det hög tid att Stockholms Fotbollförbund också tar ställning mot VAR. Låt oss tillsammans arbeta för en publik-, spelar- och läktarupplevelse fri från VAR-avbrott.

– Föreningsdemokrati är något som vi i AIK håller högt och till största grad vill värna om. AIK:s medlemmar har varit tydliga i sin åsikt kring VAR-frågan – och därför vill styrelsen att denna tydlighet även ska speglas från vårat distrikt. Därmed har en motion överlämnats till Stockholms Fotbollsförbund – där vi yrkar på att de ska agera emot ett införande av VAR i svensk fotboll säger Robert Falck styrelseordförande i AIK Fotboll.

Införandet av VAR i svensk fotboll har diskuterats de senaste åren. AIK:s ställning till VAR har däremot alltid speglat våra medlemmars vilja, vilket betyder att vi som förening aktivt kommer att jobba emot ett införande av VAR (eller liknande system) i svensk fotboll. VAR har förvisso visat en ökning i antalet korrekta beslut, men jakten på absolut rättvisa lever inte upp till principen “minimal påverkan, maximal nytta”. Istället ger det fortsatt avgörande och provocerande felbeslut, vilket resulterar i en kraftigt försämrad publikupplevelse. Som exempel ser vi stora utmaningar med VAR i vårat grannland Norge, där klubbarna i norsk elitfotboll nu funderar på hur man kan avveckla VAR. Utöver detta är kostanden för ett införande av VAR högt även i “VAR Light”-format, pengar som klubbarna kan prioritera på andra områden. Att Sverige som ett av få länder i europeisk fotboll inte har infört VAR är något som stärker Allsvenskans äkthet och attraktivitet både inrikes och utrikes.

Ett eventuellt införande av VAR skulle högst sannolikt enbart ske i Allsvenskan för herrar initialt, och eventuellt i en framtid längre bort i de andra elitligorna under SEF och EFD. Vi anser därför att distriktets hållning i frågan bör spegla den hållning som majoriteten av elitklubbarnas medlemmar har. I vårt distrikt är det en tydlig majoritet av elitklubbarna som är emot ett införande av VAR och därmed bör det även vara den åsikt som distriktet ska representera i de forum, och beslutande organ där frågan lyfts.

Därför har en motion överlämnats in til StFF där vi yrkar att:

  • StFF, i de forum inom SvFF där frågan lyfts samt vid framträdanden i media och övriga sammanhang där frågan berörs, tydligt ska uttrycka att distriktet är emot ett införande av VAR i svensk fotboll.
  • StFF ska rösta nej till ett införande av VAR (eller liknande system) i de beslutande organ inom SvFF där frågan lyfts och där distriktet finns representerat.
Text: AIK Fotboll

AIK Fotbolls motion mot VAR

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll