AIK Fotboll står upp för föreningsdemokratin och vårt beslut att vara emot införandet av VAR

2023.07.01, kl 19:30
I samband med årsmötet den 3 mars, 2020 bifölls en motion om AIK Fotbolls ställningstagande mot att införa VAR-systemet i svensk fotboll. Sedan dess har klubben aktivt arbetat för att förhindra införandet av VAR.

Oavsett fråga sätter AIK Fotboll högt värde på föreningsdemokratiska principer. Vi vill uppmuntra och uppmanar medlemmar och beslutsfattare att föra dialog med varandra inom förening, distrikt och förbund. Vi tror att vi med detta som grund fattar bäst beslut.

AIK Fotboll har sedan förra vintern och 2022 års representantskap följt VAR-frågan noga och nära i forum där vi finns närvarande, bland annat EFD, SEF, StFF och SvFF . Det har för oss varit väsentligt att reda ut i vilka forum frågan om VAR diskuteras och slutligen beslutas. AIK Fotboll uppmuntrade också SvFF att i samverkan med oss bjuda in till ett dialogmöte om VAR för att diskutera frågan i ett öppet och icke beslutande samtal/möte. Parallellt med detta kom förbundsstyrelsen med sitt besked att VAR-frågan inte kommer att behandlas på årets representantskap. Var VAR-frågan kommer att diskuteras härnäst är för oss i skrivande stund inte klart. AIK Fotboll kommer själva att lyfta frågan på EFD respektive SEF:s medlemsmöten i början av hösten.

AIK Fotboll vill igen förtydliga vårt ställningstagande och understryka att det är av stor vikt att elitklubbarna röst väger mycket tungt i frågan om VAR. Frågan kan komma att ändra förutsättningarna för fotbollen som vi känner den idag och påverka elitklubbarnas förutsättningar på många sätt.

För AIK Fotboll är det mycket angeläget att beslut av den här karaktären inte föregås av någon annan diskussion än i det demokratiska rummet. Detta önskar AIK Fotboll att Svenska Fotbollförbundet tydligt deklarerar nu och framgent.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll