AIK Fotboll varnar för andrahandsförsäljning av biljetter inför söndagens derby

2024.04.18, kl 14:57
AIK Fotboll har noterat en ökad försäljningsfrekvens på andrahandsmarknaden inför söndagens derby. Då det finns en risk att andrahandsköp innebär att matchbiljetten kan vara ogiltig så vill vi därför varna och understryka att alltid handla biljetter av klubbens egna officiella kanaler. AIK Fotboll avsäger sig därmed allt ansvar vid nekat inträde in till arenan vid innehav av ogiltig matchbiljett.

Annons:

Intresset för att besöka AIK Fotbolls hemmamatcher på Nationalarenan, Friends Arena växer för varje dag som går. Detta har dessvärre inneburit att även försäljningen på andrahandsmarknaden har ökat frekvent. Det är vanligt förekommande att andrahandsförsäljare säljer samma biljett flertalet gånger, och eftersom att matchbiljetten registreras som förbrukad efter inscanning så kommer det innebära att den kommer vara ogiltig vid nästa inscanningsförsök. Vi vill därför avråda supportrar från att använda sig av andrahandsmarknaden när det kommer till biljettköp.

Vi kan därför inte nog understryka vikten av att alltid handla via klubbens officiella kanaler. Är biljetten inte godkänd i entrén kommer klubben dessvärre inte att kunna ersätta den.

Biljett till AIK Fotbolls matcher hittar du enklast på AIKbiljett.se.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll