AIK Fotboll vision – ett styrdokument för klubbens framtida tillväxt

2022.03.11, kl 11:00
Under 2021 har AIK Fotboll arbetat med att ta fram en vision som ska täcka klubbens samtliga verksamhetsområden samtidigt som den ger klara och tydliga mål som klubben ska arbeta för. Bifogat finns en rapport om arbetet och dess slutsatser. AIK Fotboll välkomnar synpunkter och frågor på arbetet.

I april 2021 påbörjades arbetet med att ta fram en gemensam vision för hela AIK Fotboll. Arbetet pågick intensivt under våren och testades genom ett antal enkäter, djupintervjuer och fokusgrupper under hösten. Totalt bistod nära 7 000 personer med data vilket analyserades och gav insikter till det slutgiltiga arbetet.

Identitet och målbild
AIK Fotbolls vision består av två grundkomponenter – identitet och målbild. Om målbilden beskriver vad vi vill uppnå och var vi själva anser att vi som klubb bör befinna oss, sportsligt och kommersiellt, är identiteten det ramverk som sätter spelregler för våra beslut att nå de elva delmål som utgör den totala målbilden.

Samtliga delmål är otidsbundna av skälet att fotbollen är föränderlig över tid och olika prioriteringar kommer att behöva göras från en säsong till annan. De är också skrivna i presens för att symbolisera vår bild av vilken typ av klubb AIK Fotboll bör, eller ska, vara. Vissa av delmålen kan redan nu anses vara uppnådda medan andra kommer att kräva både tid och resurser för att nå.

För att uppnå målbilden, inom ramen för identiteten, finns ett antal styrprocesser som kommer att vägleda nuvarande och framtida organisationer inom AIK Fotboll i den riktningen. Det arbetet har redan påbörjats och är avgörande för resultatet.

AIK:are får mer än gärna höra av sig till styrelsen@aikfotboll.se alternativt till fotboll@aikfotboll.se för synpunkter eller frågor kopplat till AIK Fotbolls vision.

Vi är Allmänna Idrottsklubben. Vi vinner med vår identitet.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll