AIK Fotbollsförenings årsmöte 2020 (uppdaterad med motioner)

2020.01.10, kl 12:00
Årsmöte i AIK Fotbollsförening kommer att hållas den 3 mars 2020, kl 18:00 i Solnahallen på Ankdammsgatan 46 i Solna.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2020 och skickas till e-postadress: styrelsen@aikfotboll.se. Mer information kommer senare.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll