AIK Ungdomsfotboll och Coronaviruset

2020.03.14, kl 11:43
Inom AIK Ungdomsfotboll har vi, likväl som övriga samhällsaktörer, tillsammans med vår medicinska personal följt utvecklingen under de senaste veckorna. I nuläget finns givetvis en stor osäkerhet och allmän uppfattning om att viruset fortsätter att spridas. Att, för oss som fotbollsförening likväl som för varje individ, ta del av de direktiv som kommer ut och informera sig om läget är vitalt.

Vi bedriver i nuläget en tränings- och matchverksamhet i enlighet med den information och direktiv som lämnats av RF, SvFF och Folkhälsomyndigheten. Detta innebär förstärkta rutiner för hygien, undvika folksamlingar och inställda resor och övernattningsaktiviteter. Ordinarie träning och sedan tidigare planerad tävlingsverksamhet i SvFF:s regi pågår tills något annat kommuniceras.

Träningsmatcher som inte innebär längre resor planeras också att genomföras, men vi vill förtydliga att varje enskild individ och familj givetvis är fria att avgöra vad man känner sig bekväm att delta i och att vi har full förståelse för det unika i läget.

Därutöver förbereder vi oss nu för att OM man i Sverige bestämmer sig för att stänga skolorna, eller om idrottens styrande organ tar mer specifika beslut just gällande idrotten, så kommer vi ta nästa steg vilket innebär en paus även i den ordinarie verksamheten tills vidare eller i enlighet med de direktiv som kan komma.

– Vår ungdomsverksamhet fortsätter att bedrivas som vanligt i nuläget där vi noggrant beaktar och följer de övergripande direktiven från Folkhälsomyndigheten samt de mer specifika riktlinjerna från Svenska Fotbollförbundet avseende klubbarnas tränings- och matchverksamhet. Vi håller oss också uppdaterade och har god beredskap för att ta nya beslut om dessa direktiv och riktlinjer förändras, säger AIK Fotbolls ordförande Robert Falck.

Frågor med anledning av denna information besvaras av AIK Fotbolls ordförande Robert Falck. Se även denna länk med aktuell information från SvFF och Folkhälsomyndigheten.

Text: AIK Ungdomsfotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll