AIK Ungdomsfotbolls nya ledning utsedd

2020.06.23, kl 10:00
Från den 1 juli 2020 kommer AIK Ungdomsfotbolls verksamhet att ledas av Dennis Hörtin och Johannes Wiklund. Den övergripande uppdelningen är att Dennis är chef för barn- och ungdom, forskning och utveckling, utbildning av ledare samt skol- och föreningssamarbeten. Johannes kommer verka som akademichef för pojk- samt flickakademin.

– Att Dennis tackat ja till uppdraget ger oss både kontinuitet och utveckling i den övergångsperiod som nu följer när Leif Karlsson lämnar AIK Fotboll. Dennis har rätt kunskap och den strategiska höjd som krävs för att vi ska kunna fortsätta att utveckla verksamheten, spelarna och ledarna inom barn- och ungdomsfotbollen, säger AIK Fotbolls Klubbdirektör Björn Wesström.

– Johannes har en dokumenterad skicklighet att leda akademiarbetet i AIK Fotboll. Nu kommer det arbetet också att omfatta flickakademin vilket gör att vi får en rejäl kompetenstillförsel till den verksamheten. Såväl pojk- som flickakademin har i AIK Fotboll ett tydligt syfte att utbilda spelare till våra seniorlag och med Johannes som chef för akademiverksamheterna så ökar våra möjligheter att uppnå det syftet, säger Björn Wesström.

– Under mina fyra år i AIK Ungdomsfotboll har jag i och med ett brett engagemang inom en mängd ansvarsområden fått en god insyn i verksamheten och känner mig hedrad att få fortsatt förtroende att bidra till utvecklingen av AIK Fotboll och i synnerhet den grund från vilken våra elitförberedande verksamheter tar avstamp. Detta innebär en verksamhet som präglas av höga förväntningar för att på bästa sätt tillsammans med kompetenta kollegor, ledare och föräldrar, verka för välmående, goda miljöer för lärande, hållbar motivation och spelarutveckling. Det motiverar mig mycket, säger Dennis Hörtin.

– Jag har under de senaste 13 åren haft förmånen att verka för AIK Fotbolls utveckling tillsammans med en mängd kompetenta kollegor. Jag är ödmjuk och tacksam för att få fortsätta verka för AIK Fotbolls fortsatta utveckling och framgång, nu i en lite mindre operativ roll men med lika kompetenta och engagerade kollegor. Jag ser särskilt fram emot att få fortsätta verka för att vi inte bara ska utbilda fler utan även bättre spelare i vår ungdomsverksamhet till våra seniorlag, nu även såväl herr som dam, säger Johannes Wiklund.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll