Angående kommersiell exponering av ungdomsfotbollen

2020.04.22, kl 15:14
Med en seniorverksamhet utan matchspel riktas ett starkare fokus än normalt mot ungdomsfotbollen. AIK Fotboll har med anledning av detta fattat beslut om restriktioner kring kommersiell exponering av ungdomsfotbollen.

AIK Fotboll förhåller sig till de riktlinjer som presenterats av både Folkhälsomyndigheten, Svenska Fotbollförbundet och Föreningen Svensk Elitfotboll och avstår från allt matchspel på seniornivå i syfte att förhindra en ökad smittspridning av Covid-19 i vårt samhälle. Direktiven undantas för barn- och ungdomsfotboll vilket sätter våra äldre ungdomslag i en situation där intresset för matchspel ökar ur ett kommersiellt perspektiv.

Med hänsyn till rådande situation har AIK Fotboll fattat beslut om att inte bidra till någon form av kommersiell exponering av vare sig spelare eller lag som inte tillhör seniorverksamheten. Det innebär exempelvis att AIK Fotboll inte spelar TV-sända matcher, gör reportage eller intervjuer med spelare ur dessa årskullar eller låter spelare och/eller lag delta i sponsorrelaterad exponering.

Beslutet är fattat utifrån en etisk aspekt för att skydda unga spelare från exponering mot exempelvis bettingbolag eller utsätta dem för en förväntan som inte ligger i linje med spelarens fotbollsmässiga utveckling.

AIK Fotboll har tidigare TV-sänt ungdomsmatcher och lyft fram talanger från klubbens akademi i andra sammanhang. Nuvarande beslut är taget med konsekvensen att seniorlagen inte längre är den ytterst mest exponerade verksamheten i klubben. När matchspel för seniorverksamhet återupptas kan även detta beslut omvärderas.

Gällande yngre spelare i A-lagsverksamhet så har AIK Fotboll sedan 2016 haft en uttalad policy som innebär att spelarna till att börja med endast finns tillgängliga för extern media i Mixed zone efter matcherna för att efterhand “växa in i rollen” som A-lagsspelare – och därefter även finnas tillgängliga för bokade intervjuer och på pressträffar. Avsteg gällande denna policy görs endast i undantagsfall och i så fall alltid efter en kommunikation mellan klubb och spelare.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll