Årskort-21. Vårt kanske sämsta årskort någonsin, men definitivt det viktigaste

2020.11.24, kl 15:00
Att presentera ett upplägg för årskort är svårt under normala förhållanden. Att göra det inför en säsong när ingen vet om årskortsinnehavare ens får besöka matcher är nästintill omöjligt. Det är flera parametrar att ta hänsyn till. Hur kommer restriktionerna att se ut den kommande säsongen? Vad vill AIK:are se för upplägg? Vad är en köpare beredd att betala? Och hur mycket pengar behöver AIK Fotboll få in för att kunna minska de negativa effekterna av coronapandemin?

Allt detta har vi vägt in när vi nu presenterar vår årskortslösning inför kommande säsong – Årskort-21. Det är inte det mest attraktiva årskortet som vi har tagit fram, tvärtom är det kanske vårt sämsta årskort någonsin. Men frågan är om det någonsin varit viktigare för AIK Fotboll att sälja årskort.

Årskort-21 – en sammanfattning
Här följer en kort sammanfattning över vad Årskort-21 innebär. Det finns mer fördjupande förklaringar vidare i texten samt en Q&A.

  • AIK Fotboll kommer att släppa på publik om restriktionerna tillåter 300 åskådare eller fler. Det är primärt de som köpt årskort som har möjlighet till biljett. Överstiger tillåten kapacitet antalet sålda årskort kommer även lösbiljetter att säljas.
  • AIK Fotboll fryser alla aktuella årskort. Det innebär att du inte behöver förnya ditt ordinarie årskort till 2021 och det finns heller ingen risk att din plats försvinner. Istället lanserar vi ett onumrerat årskort “Årskort-21” som det enda årskortet för säsongen. Årskortet garanterar dig ingen plats, men ger dig möjligheten till att kunna erhålla en biljett.
  • Priset för Årskort-21 är flexibelt. Du betalar enligt en sjugradig skala vad du själv anser att kortet ska vara värt. Ingen återbetalning är möjlig.
  • Årskort-21 finns till försäljning från och med den 26 november 2020, kl 15:00.

Ditt årskort är fryst – här är ditt nya årskort!
Med stor sannolikhet kommer de flesta AIK:are inte att få se AIK spela fotboll i någon större utsträckning under 2021. Och om så sker lär det vara på specifikt uppmärkta platser. Det finns alltså ingen anledning för AIK:are att förnya sitt årskort om det inte kommer att kunna nyttjas.

Därför fryser vi alla nuvarande årskort inför säsongen 2021. Vi gör det för att du som årskortsinnehavare inte ska behöva fundera på om du måste betala för årskortet för att undvika att din plats försvinner till dess att restriktionerna är över. Nu kan du i lugn och ro köpa Årskort-21 istället utan att förlora din ordinarie årskortsplats, vi får hoppas att vi redan till säsongen 2022 har anledning att få sälja ditt vanliga årskort till dig igen.

Istället lanserar vi ett helt nytt årskort till kommande säsong “Årskort-21”! Det nya årskortet är helt onumrerat. Ingen garanti finns att du kommer att kunna få nyttja det under matcher (det är ett löfte vi inte kan ge eftersom vi inte vet vad restriktionerna säger). Det ger dig däremot en möjlighet till att kunna få en biljett till matchen, men på vilket sätt eller i vilken utsträckning beror på de direktiv som gäller för tillfället då den aktuella hemmamatchen spelas.

Du bestämmer priset!
Då Årskort-21 inte kan jämföras med våra ordinarie årskort kan vi heller inte ta ut samma pris för det. Samtidigt har AIK Fotbolls enskilt största intäktsben helt slagits undan för oss. Vår klubb behöver därför hitta intäkter och det är i slutändan bara AIK:are som kommer att kunna hjälpa AIK.

Vi vet att coronapandemin har slagit olika hårt mot människors privatekonomi. Vi vet också att viljan finns från AIK:are att hjälpa till om möjligheten ges. Därför har vi prissatt årskortet i sju olika steg. Du väljer själv vad du har möjlighet till att betala. Vi vill att alla som har möjlighet att köpa Årskort-21 ska känna att de bidrar på det sätt som de kan.

De olika priserna du som årskortsinnehavare har att välja mellan är:
1 250 kr
1 500 kr
1 750 kr
2 000 kr
2 350 kr
2 750 kr (inkluderar 15% rabatt på aikshop.se under 2021)
3 000 kr (inkluderar 20% rabatt på aikshop.se under 2021)

Viktigt att understryka är att ingen återbetalning ges för Årskort-21. Erbjudandet är möjligheten till att få en matchbiljett, inte biljett till själva matchen. Leveransen sker med andra ord redan vid köpet.

De årskortsinnehavare som avstått återbetalning för 2020 och som valt att erhålla en rabatt om 15% har möjligheten att nyttja den till Årskort-21. Väljer man att inte köpa Årskort-21 utan avvakta till senare säsonger går rabatten att nyttja då. Däremot kan rabatten inte skjutas upp om årskortsinnehavaren väljer att köpa Årskort-21 utan måste nyttjas till kommande säsong.

Alla eller ingen?
AIK Fotboll gick in i 2020 med förhoppningen att sälja 12 000 årskort och öka beläggningen av årskortsinnehavare på våra hemmamatcher. Nu blev det inget av detta utan när väl Allsvenskan startade upp i mitten av juni var det utan publik och med en plan om hur klubbarna ska hantera en stegvis ökning av åskådare.

AIK Fotboll har redan från början varit motståndare till att selektera vilka av våra årskortsinnehavare eller biljettköpare som ska få gå på våra matcher. Den solidaritet som vanligtvis kännetecknar vår klubb skadas och när hela Sverige fokuserar på hur många som ska få komma till matchen har vi valt att se de tusentals som inte får den möjligheten.

Nu står vi inför ett nytt år och behöver omvärdera den här principen. Vi har ställt frågan till AIK:are och det tydligaste svaret vi fått är att ”AIK Fotboll ska agera på så sätt som är bäst ekonomiskt för klubben”. Och där är vi nu. Årskort-21 har en sak – den ger dig som årskortsinnehavare en eventuell möjlighet till att få komma på våra hemmamatcher. Tar vi bort den möjligheten riskerar försäljningen att minska och det ger oss inte de intäkter klubben så väl behöver. Därför väljer vi nu att förändra den principen inför säsongen 2021.

AIK Fotboll kommer att släppa in publik så länge restriktionerna säger 300 personer eller fler. Det är endast genom Årskort-21 som du har möjlighet till att få tillgång till biljett såvida inte den tillåtna mängden åskådare överstiger antalet sålda årskort.

Hur förfarandet med matchbiljetter ska ske kommer vi att återkomma till. Det är väldigt avgörande vilka restriktioner som gäller för tillfället i kombination med hur många årskort som är sålda. Exempelvis är lottning ett görbart förfarande när maxkapaciteten ligger kring 10% av antalet sålda årskort, medan det kan finnas bättre lämpade sätt om kapaciteten istället är 75% av antalet sålda årskort. Vi vill understryka att inga fördelar i biljetthanteringen ges till de som betalar mer för Årskort-21. Däremot kommer fler antal köpta årskort generera en ökad möjlighet till matchbiljett.

Om restriktionerna släpper…
Vad händer om restriktionerna släpper till en sådan grad att AIK Fotboll skulle kunna ta in samtliga årskortsinnehavare från 2020 med bestämda platser? Sker detta med fler än hälften av antalet matcher kvar kommer vi att genomföra ett nytt årskortssläpp och du har möjligheten att räkna av de pengar du redan betalat till Årskort-21 vid köpet av ditt ordinarie årskort. Är ditt ordinarie årskort billigare än Årskort-21 kommer du inte att få mellanskillnaden återbetalad, däremot kommer den att kunna nyttjas som rabatt vid kommande säsongs årskortsköp.

Sker släppet med färre än hälften av säsongens matcher kvar att spela kommer vi att få återkomma med hur vi hanterar en sådan situation.

Vårt kanske sämsta årskort någonsin. Och viktigaste.
Vi har ansträngt oss för att hitta ett så rättvist årskortssystem till så överkomligt pris som möjligt. Det här årskortet är inte lätt att sälja och fördelarna för köparen är få. Årskort-21 är kanske vårt sämsta årskort någonsin. Men det är också vårt viktigaste. Någonsin.

Saknar du något? På denna sida finner du även en Q&A för Årskort-21.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll