Årskortsinformation inför säsongen 2024

2023.09.22, kl 13:30
Inför säsongen 2024 kan AIK Fotboll presentera flertalet nyheter gällande årskorten till dam- och herrlagets matcher på Skytteholms IP respektive Friends Arena.

Nytt biljettsystem

Bakgrund: AIK Fotboll har under en längre tid sålt biljetter och årskort till sina evenemang i biljettsystemet SRO, samtidigt som resterande medlemmar i Svensk Elitfotboll (klubbarna i Allsvenskan och Superettan) har använt sig av ett annat gemensamt biljettsystem: AXS.

En av anledningarna till bytet är att SRO har valt att dra sig ur den nordiska marknaden och att ägandeskap/val av biljettsystem på Friends Arena ligger hos Stockholm Live, vilket ryms inom arenaavtalet.

Därav har det beslutats att AIK Fotboll från och med säsongen 2024 kommer att gå över till AXS (mer specifikt Transticket).

Årskortsförsäljningen: Årskortsförnyelsen kommer att ske i det befintliga biljettsystemet, vilket gör att du som väljer att förnya ditt årskort kommer känna igen processen från tidigare år. Guider och manualer för detta kommer att finnas uppdaterade på www.årskort.se närmare inpå starten av förnyelseperioden.

Nyförsäljningen kommer även den att inledas i vårt nuvarande biljettsystem. En förflyttning till AXS sker i början av det nya året. Årskortsförsäljningen fortlöper sedan i AXS fram till deadline.

Nytt konto och nya möjligheter: Alla som förnyar/köper årskort i vårt befintliga biljettsystem kommer successivt att flyttas över till AXS. Finns det ett befintligt konto registrerat på den e-postadress man använder så kommer årskortet att laddas på där. Om inte så skapas det automatiskt upp ett nytt konto på din e-postadress i det nuvarande biljettsystemet.

Väljer du ett fysiskt årskort skickas det hem som vanligt och du använder det på samma sätt som tidigare. Förändringen är således minimal för årskortsinnehavare.

En nyhet inför 2024 är att en digital lösning på ditt årskort kommer att finnas tillgänglig, vilket i sin tur leder till att bland annat delning av din årskortsplats blir smidigare.

Ytterligare information: Mer information kommer att komma löpande under året. Instruktioner för hur du kommer åt och hanterar ditt nya konto, hur du administrerar ditt årskort/dina biljetter, etc. När försäljningen flyttar över till AXS kommer även alla guider och manualer uppdateras.

En förbättring: AIK Fotboll är givetvis medvetna om den kritik som från supporterhåll har riktats mot biljettsystemet AXS. Viktigt att komma ihåg är att majoriteten av AIK Fotbolls biljettköpare enkom har kommit i kontakt med AXS i samband med biljettsläpp till bortaderbyn på Tele2 Arena, tillfällen då systemet är extremt hårt ansatt och unika värdekoder skall nyttjas. Med andra ord kan det röra sig om en ovana vid systemet i kombination med ett ovanligt hårt tryck vid dessa specifika tillfällen.

AIK Fotboll upplever en god dialog med både AXS och Stockholm Live, och att det finns ett genuint engagemang för att utveckla och förbättra systemet. AXS är de facto ett modernare och mer användarvänligt biljettsystem än det som nyttjas i dag. Den digitala hanteringen av biljetter och årskort kommer bli enklare. Nya sätt att sälja biljetter kommer dessutom tillkomma vilket leder till att köpprocessen blir ännu smidigare.

Viktig information: I och med systembytet från SRO till AXS är det viktigt att veta om att vissa funktioner som tidigare funnits inte längre kommer att existera i det nya systemet hos AXS. För det första kommer möjligheten att samordna sina årskort i grupp inte längre att finnas. Det betyder att det kommer vara viktigt att den personer som genomför köpet av årskortet också är den som planerar att nyttja det. Är man en grupp personer som planerar att köpa årskort bredvid varandra på arenan, rekommenderas att varje person gör det från sitt eget konto. Det här blir extra viktigt för de som planerar att avstå från det fysiska årskortet och i stället har som målsättning att använda sig av den digitala lösningen. Detta eftersom man då kommer behöva ha ett personligt konto för att ha åtkomst, samt kunna hantera sitt årskort.

Om man planerar att ge bort ett årskort i julklapp och vill säkerställa att det hålls hemligt fram till julafton så kommer detta vara möjligt. Det man behöver göra då är att köpa årskortet via ett konto som inte är kopplat till den tilltänkte årskortsinnehavaren. Man behöver sedan avstå från att ”ange biljettinnehavare”. Det här innebär att årskortet kommer registreras på den som står för köpet, och ett bekräftelse-mejl kommer skickas ut till den personens mejladress. Det kommer komma mer information vid ett senare tillfälle om hur man går till väga för att koppla årskortet till rätt person. Är det däremot inte viktigt att köpet hålls hemligt fram till julafton är rekommendationen att köpet genomförs på kontot som ägs av den tilltänkte årskortsinnehavaren. Observera dock att det då kommer att skickas ut ett bekräftelse-mejl till den personen.

Det är även viktigt att notera att årskorten inte kommer att skickas ut innan dess att systembytet till AXS har skett, vilket kommer vara i månadsskiftet januari/februari 2024. Det betyder att inga årskort kommer att anlända i brevlådan till julafton. Detta beror endast på att arbetet med att trycka årskort inte kommer vara möjligt innan systembytet. Det kommer däremot att finnas möjlighet att få tillgång till ett gåvokort. Man får enklast tag på ett sådant via www.aikfotboll.se,  alternativt kommer man kunna plocka ut ett gåvokort i AIK shop. Detta utan extra kostnad.

Förnyelseperioden 2024

Tider och datum: Den 25 oktober kl 10:00 inleds förnyelsen av årskorten inför säsongen 2024. Förnyelseprocessen fortgår fram till den 26 november kl 23:59. Kl 10:00 den 27 november inleds nyförsäljningen.

Efter att nyförsäljningen inleds tappar du som inte har förnyat din reserverade plats. Du kan fortfarande förnya din plats så länge den finns tillgänglig, men din förtur har löpt ut.

Prishöjning: En mindre prisjustering kommer att ske på samtliga årskortssektioner och prisnivåer. Prishöjningen är i snitt 119 SEK och sker primärt av två anledningar:

  • Arenaoperatören höjer serviceavgifterna på samtliga prisnivåer
  • AIK Fotboll har ej höjt priset på årskorten på ett par år och en justering behövs för att följa marknaden

En fullständig prislista för de olika årskortssektionerna kommer inom kort.

Digitalt årskort

En nyhet är att det i AXS finns möjligheten till ett digitalt årskort direkt i din mobiltelefon. Information om exakt hur det fungerar kommer inför säsongspremiären. Då du enkelt kommer kunna gå på match med ditt digitala årskort är inte ett fysiskt plastkort ett krav säsongen 2024. När du förnyar/köper ditt årskort kan du dock välja att lägga till ett fysiskt kort för en kostnad av 79 SEK.

AIK Shop

Försäljning av årskort kommer även att ske i AIK Shop i Friends Arena. Däremot kommer fysiska plastkort inte att printas eller levereras i butiken. Väljer du att lägga till ett fysisk plastkort skickas det hem vid ett senare tillfälle.

Inga kontanter godtages – AIK Shop är en kontantlös butik.

Kontroll av reducerade biljetter

Ett nytt inskanningssystem har installerats på Friends Arena. Med det har AIK Fotboll en möjlighet att enklare särskilja ordinarie och reducerade biljetter vid inpassering. En mer noggrann kontroll av behörighet till reducerade biljetter/årskort kommer därför att ske under 2024.

Vill man uppgradera en biljett från reducerad till ordinarie så går det bra att göra i biljettkassan på matchdag. För årskort så behöver man kontakta arskort@aikfotboll.se för en uppgradering.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll