Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen

2020.12.22, kl 16:30
AIK Fotboll har idag (tisdagen den 22 december 2020) nåtts av beslutet att Högsta förvaltningsdomstolen avslår klubbens överklagan kring reducerad publikkapacitet i samband med den allsvenska matchen mellan AIK och Gif Sundsvall som spelades på Friends Arena i Solna den 2 november 2019.

Annons:

I samband med matchen mot Gif Sundsvall den 2 november 2019 drabbades AIK Fotboll av klubbens dittills största publikreducering sedan införandet av den nya tillämpningen av villkorstrappan. AIK Fotboll överklagade villkoret till Förvaltningsrätten. Onsdagen den 26 februari kom domen och Förvaltningsrätten meddelade att AIK Fotbolls överklagan avslås.

AIK Fotboll beslutade på nytt att överklaga domen och gavs måndagen den 27 april 2020 prövningstillstånd av Kammarrätten. Tisdagen den 22 september 2020 meddelade Kammarrätten att man avslår klubbens överklagan.

AIK Fotboll beslutade att ta ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Idag (tisdagen den 22 december 2020) meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att man inte finner att det har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd och att Kammarrättens avgörande står fast.

– Vi känner en besvikelse över beskedet. Efter att vi som klubb nu har prövat frågan så långt som det är möjligt rent juridiskt får vi förhålla oss till beslutet och härifrån försöka hitta vägar för att få till en förändring via politiken istället, säger Henrik Koch, Evenemang- och säkerhetschef på AIK Fotboll.

Tidigare kommunikation i ärendet:
2020-03-06 AIK Fotboll kommenterar Förvaltningsrättens dom
2020-04-27 Kammarrätten meddelar prövningstillstånd
2020-09-22 Beslut från Kammarrätten

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners

Branschexklusiva partners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll