Beslut kring AIK Fotbolls JO-anmälan

2022.01.13, kl 19:00
AIK Fotboll AB har, med anledning av en utdragen och försvårande handläggningstid i samband med tillståndsgivningen inför matchen mot Djurgårdens IF den 3 oktober 2021, anmält Polismyndigheten till Justitieombudsmannen (JO). Idag meddelade JO sitt beslut i ärendet.

JO meddelar följande: ”Jag har gått igenom anmälan till JO och tagit del av de handlingar som bifogats. Jag har också tagit del av ett pressmeddelande som publicerades på regeringens hemsida den 7 september 2021 om att deltagartak för offentliga tillställningar skulle tas bort från och med den 29 september 2021. Jag noterar att regeringens beslut om att slopa restriktionerna fattades först den 23 september 2021, Det som kommit fram i ärendet ger inte tillräcklig anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas.”

– AIK Fotboll respekterar JO:s beslut och konstaterar samtidigt att det är beklagligt att det finns en så pass godtycklig tolkning i Ordningslagen kring beslut av anmälan för offentlig tillställning. Som situationen artade sig fick vi först fem dagar innan match information kring godkänd kapacitet på vår ståplatsläktare. Det är extremt försvårande att genomföra en planering med dessa förutsättningar, säger Fredrik Söderberg, tf VD/Klubbdirektör AIK Fotboll.

Så här säger Ordningslagen kring anmälan av offentlig tillställning:
6§ Anmälan ska göras skriftligen eller muntligen. Om möjligt ska anmälan ha kommit in senast fem dagar före sammankomsten eller tillställningen. Lag (2014:590).
11 §   Beslut med anledning av en ansökan eller en anmälan enligt 6 § ska meddelas skyndsamt. Beslutet ska innehålla de villkor enligt 16 § andra stycket som Polismyndigheten meddelar för sammankomsten eller tillställningen. Lag (2014:590).

– Vi inkom med anmälan den 15 september 2021, det vill säga arton dagar innan match. Beslutet kommer först efter tretton dagar. Om vi hade följt Ordningslagens riktlinjer och inkommit med anmälan fem dagar före tillställningen hade beslutet, med samma handläggningstid, inte delgivits oss förrän en vecka efter att matchen hade spelats. Oavsett vad är det inte möjligt att arbeta med de här handläggningstiderna för vår planering utan att det påverkar säkerhet, trygghet och service för våra åskådare, säger Söderberg.

JO:s beslut går inte att överklaga. AIK Fotboll har dock en fortgående process kring den överklagan av villkoret i samband med matchen mot Djurgårdens IF som för närvarande behandlas i Förvaltningsrätten.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2022

Sök på AIK Fotboll