Bokslutskommuniké 2018

2019.02.20, kl 13:02
AIK Fotboll AB publicerar idag (2019-02-20) bokslutskommunikén för 2018.

Oktober – December 2018

 • Rörelsens intäkter ökade med 22,8 MSEK från 23,3 MSEK föregående år till 46,1 MSEK i år. Ökningen beror på en hög försäljning inom Match och event som ökat med 8,8 MSEK, Sponsring och reklam som ökat med 4,9 MSEK samt Souvenirer som ökat med 8,5 MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden förbättrades med 9,4 MSEK från -13,6 MSEK föregående år till -4,2 MSEK i år. Förbättringen beror främst på att driftsresultat har ökat med 10,2 MSEK från -11,3 till -1,1 MSEK.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -1,1 MSEK (-11,3) och transfernetto -3,2 MSEK (-2,4). Engångskostnader uppgående till -1,9 MSEK (-4,0) har belastat perioden. Driftsresultatet för perioden exklusive sign-on och engångsposter uppgår till 1,2 MSEK (-6,9).
 • Resultat per aktie uppgår till -0,20 SEK (-0,48).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till +23,6 MSEK i jämförelse med +6,1 MSEK föregående år.
 • Under perioden spelade herrarna 3 (3) allsvenska hemmamatcher med ett publiksnitt på 34 106 (16 136) åskådare.
 • AIK Fotbolls herrlag vann den 11 november Allsvenskan på 67 poäng efter seger 1-0 borta mot Kalmar FF.

Helår 2018

 • Rörelsens intäkter minskade med 54,1 MSEK från 215,4 föregående år till 161,3 MSEK i år. Minskningen beror på spelartransfers där intäkterna har minskat med 88,1 MSEK i jämförelse med föregående år. Minskningen balanseras av ökade intäkter från Match och event med 16,9 MSEK, Sponsring och reklam med 8,0 MSEK samt Souvenirförsäljning med 13,2 MSEK.  Samtliga dessa intäkter överstiger försäljningen från tidigare år och är de högsta nivåerna i Bolaget någonsin inom respektive område.
 • Rörelseresultatet för perioden minskade med 78,9 MSEK från 58,5 MSEK föregående år till -20,4 MSEK i år. Minskningen beror främst på att transfernettot har minskat med 84,7 MSEK samt att sign-on kostnaderna har ökat med 6,5 MSEK.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -14,3 MSEK (-20,2) och transfernetto -6,1 MSEK (78,6). Kostnader för sign-on och engångsposter har belastat driftsresultatet med 13,9 MSEK (7,4) respektive -1,9 MSEK (-0,1). Driftsresultatet exklusive sign-on och engångsposter uppgår till 1,4 MSEK (-12,7).
 • Resultat per aktie uppgår till -0,77 SEK (2,10).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till +33,8 MSEK i jämförelse med + 5,8 MSEK föregående år.
 • Under perioden spelade herrarna 15 (15) allsvenska hemmamatcher med ett publiksnitt på 23 664 (17 807) åskådare.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Bolaget har i början av 2019 sålt spelaren Kristoffer Olsson till FC Krasnodar vilket har klassificerats som en klass V-transfer enligt Bolagets egen skala. Klass V indikerar en positiv resultateffekt om 20-40 MSEK.

För fullständig rapport, se bifogad pdf-fil.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll