AIK Fotboll AB: Bokslutskommuniké 2019

2020.02.18, kl 13:41
AIK Fotboll AB publicerar idag (2020-02-18) bokslutskommunikén för 2019.

Oktober – December 2019

 • Rörelsens intäkter minskade med 21,3 MSEK från 46,1 MSEK föregående år till 24,8 MSEK i år. Minskningen beror på minskad försäljning Match och event med 10,7 MSEK, Sponsring och reklam  med 3,3 MSEK samt Souvenirer som minskat med 6,4 MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden försämrades med 12,5 MSEK från -4,2 MSEK föregående år till -16,7 MSEK i år. Försämringen beror främst på att driftsresultat har minskat 12,6 MSEK  från -1,1 till -13,7 MSEK.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -13,7 MSEK (-1,1) och transfernetto -3,0 MSEK (-3,2). Engångskostnader uppgående till 0 (-1,9) har belastat perioden. Driftsresultatet för perioden exklusive sign-on och engångsposter uppgår till -11,6 MSEK (1,2).
 • Resultat per aktie uppgår till -0,53 SEK (-0,20).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till +20,1 MSEK i jämförelse med +23,6 MSEK samma period föregående år.
 • Under perioden spelade herrarna 2 (3) allsvenska hemmamatcher med ett publiksnitt på 13 391 (34 106) åskådare.
 • AIK Fotbolls herrlag slutade på fjärde plats i Allsvenskan på 62 poäng.

Helår 2019

 • Rörelsens intäkter ökade med 24,9 MSEK från 161,3 MSEK föregående år till 186,2 MSEK i år. Ökningen främst beror på spelartransfers där intäkterna har ökat med 18,6 MSEK i jämförelse med föregående år, samt ökade intäkter från internationella cuper där ökningen var 21,5 MSEK. Ökningen balanseras av minskade intäkter från Match och event 9,2 MSEK, sponsring och reklam 2,8 MSEK och souvenirförsäljningen med  5,5 MSEK.
 • Rörelseresultatet för helåret ökade med 16,7 MSEK från -20,4 MSEK föregående år till -3,7 MSEK i år. Ökningen  beror främst på att transfernettot har ökat med 21,4 MSEK.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -19,0 MSEK (-14,3) och transfernetto 15,3 MSEK (-6,1). Kostnader för sign-on och engångsposter har belastat driftsresultatet med -13,6 MSEK (-13,9) respektive – 0,7 MSEK (-1,9). Driftsresultatet exklusive sign-on och engångsposter uppgår till -4,7 MSEK (1,4).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,02 SEK (-0,77).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -8,6 MSEK i jämförelse med + 28,3 MSEK föregående år.
 • Under perioden spelade herrarna 15 (15) allsvenska hemmamatcher med ett publiksnitt på 18 969 (23 664) åskådare.

För fullständig rapport, se bifogad pdf-fil på denna sida.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll