Datum och tid för extrainsatt medlemsmöte

2021.07.05, kl 16:00
I samband med AIK Fotbollsförenings årsmöte den 8 mars 2021 beslutades att bordlägga inkomna motioner till ett extrainsatt medlemsmöte. Preliminär tid för detta möte har tidigare kommunicerats vara satt till den 30 augusti 2021. På grund av utmaningar med att hitta en lokal anpassad efter rådande restriktioner för möten har vi varit tvungna att flytta fram mötet.

Ny tid för mötet är den 28 september 2021, kl 18:00 på Friends Arena. Vi återkommer med mer information i god tid innan mötet.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll