Effekter för AIK Fotboll AB med anledning av Allsvenskans uppskjutna spelschema

2020.03.18, kl 16:08
Onsdagen den 18 mars 2020 höll Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) ett klubbchefsmöte via video och SEF presenterade därefter ett inriktningsbeslut med en önskan till Svenska Fotbollförbundet om att starten av Allsvenskan skjuts upp till början av juni 2020. AIK Fotboll har tidigare vidtagit åtgärder för att bidra till att förhindra smittspridningen av covid-19 och kommer nu att införa ett åtgärdsprogram i syfte att dels generera alternativa intäkter, men som också ska minska kostnaderna och därmed minimera den ekonomiska effekten som det uppskjutna spelschemat har på Bolaget.

De 32 medlemsklubbarna i SEF tog idag ett inriktningsbeslut på ett extra klubbchefsmöte att premiärerna av Allsvenskan och Superettan på grund av coronaviruset bör skjutas upp till senast början av juni 2020. SvFF ska nu ta ställning till klubbarnas önskemål, och i samverkan med SEF ta fram förslag på en konkret spelordning att fastställa.

Att den allsvenska starten skjuts upp medför kraftigt minskade intäkter för AIK Fotboll AB under årets andra kvartal (Q2). Publikintäkterna för Bolaget påverkas väsentligt i jämförelse med föregående år. Under det andra kvartalet 2019 spelade AIK Fotbolls herrlag sju allsvenska hemmamatcher på Friends Arena i Solna med sammanlagt 124 379 åskådare på plats. AIK Fotboll har i dagsläget ingen information gällande hur många hemmamatcher som kan spelas under det andra kvartalet 2020. Även marknadsintäkterna påverkas negativt i jämförelse med motsvarande period föregående år till följd av att matchaktiviteterna inte genomförs som planerat under kvartalet.

De ekonomiska konsekvenserna för helåret 2020 är i nuläget mycket svårbedömda och helt beroende av utvecklingen kring den rådande situationen samt kommande beslut av myndigheter, SvFF, SEF och Elitfotboll Dam (EFD). AIK Fotboll påverkas ekonomiskt vid inställda matcher, matcher som skjuts upp samt matcher som spelas utan publik då det har en stor påverkan på klubbens intäkter gällande lösbiljettsförsäljningen.

För att hantera den rådande situationen kommer AIK Fotboll AB att införa ett åtgärdsprogram i syfte att dels generera alternativa intäkter, men som också ska minska kostnaderna under den period som Allsvenskan är uppskjuten.

AIK Fotboll arbetar preventivt och följer en intern och tydlig handlingsplan för att begränsa smittspridningen av covid-19. AIK Fotboll följer noga den uppdaterade informationen som myndigheter lämnar och följer de instruktioner som lämnas. AIK Fotboll har som arbetsgivare vidtagit åtgärder för att aktivt minimera risken för smittan hos personal och hos spelare samt ledare.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll