Frågor och svar: Styrelsen om processen bakom anställningen

2020.04.01, kl 19:37
AIK Fotboll meddelade ikväll att Björn Wesström har anställts som klubbdirektör för klubben och han tillträder sin nya tjänst torsdagen den 2 april 2020. Styrelsen har sammanställt några frågor och svar gällande processen kring beslutet.

Annons:

Varför görs detta nu i dessa oroliga tider?
Processen påbörjades i december 2019 och efter ett arbete blev resultatet att ett antal slutkandidater fanns kvar och därefter har styrelsen på ett styrelsemöte gjort sitt val. Ambitionen var från början att så snart som möjligt under 2020 ha en ny klubbdirektör på plats. Det är i oroliga tider snarare ännu viktigare att ha en långsiktig lösning på plats.

Gällande rollens krav på erfarenhet, hur svarar den nye klubbdirektören upp till kraven på dem?
Björn Wesström har en lång erfarenhet som ledare inom AIK Fotboll och har jobbat både i AIK FF och i AIK Fotboll AB. Vi tror att det gett en viktig kunskap för att kunna accelerera arbetet med ETT AIK Fotboll.

Har en rekryteringsfirma varit med i processen?
Vi har använt oss av Novare Executive Search och den del som är specialiserad på just sport.

Hur har processen i rekryteringen gått till?
Styrelsen utsåg i slutet av 2019 en arbetsgrupp som hanterat processen tillsammans med Novare. Styrelsen tog fram en befattningsprofil som Novare har jobbat utifrån samt att de har intervjuat en mängd personer. Först och främst personer inom AIK Fotboll, men även externa personer, detta för att få en bra bild av alla förutsättningar. Sedan har arbetsgruppen tillsammans med Novare tagit fram fyra slutkandidater som presenterats för styrelsen.

Har någon speciell person i styrelsen varit ansvarig för processen?
Arbetsgruppen har bestått av Robert Falck, Marianne Bogle och Tomas Franzén.

Var det många kandidater som anmälde intresse för rollen som klubbdirektör?
Det har varit ett bra antal personer som själva sökt tjänsten, men även ett antal personer som har kontaktats.

Tidigare klubbdirektören Jens T Andersson nämnde, som ett skäl att avgå, att rollen var komplicerad. Har något gjorts från styrelsehåll för att underlätta rollen?
Det är en knepig roll. Men just därför tror vi att Björn Wesström med sin långa erfarenhet av ledarskap i alla delar av AIK Fotboll är rätt person.

Vilka blir arbetsuppgifterna för klubbdirektören?
I grunden är arbetet detsamma som tidigare, d v s att arbeta för ETT AIK Fotboll. Årsmötet i AIK FF 2020 gav även ett uppdrag till AIK Fotboll att göra en övergripande organisatorisk utredning vilket kommer att göras.

AIK Fotboll AB är ett börsbolag och återigen väljs en person från sporten som aldrig varit VD i ett börsbolag tidigare. Hur ser styrelsen på det?
AIK Fotboll är en fotbollsklubb och har bolagiserat en viss del av verksamheten som är börsnoterad, och den kompetensen säkerställer vi både genom denna rekrytering men också genom sportkontoret samt styrelsen. Vi tror att det trygga ledarskapet som vi får genom Björn Wesström är avgörande.

Varför tar ni inte någon utifrån – det måste ju finnas bättre kandidater utanför AIK?
Vår bedömning är att Björn Wesström är rätt person. AIK Fotboll är en komplex verksamhet med många olika kravställare och en bred verksamhet – från flick- och pojklag till elit. Den samlade bedömningen är att Björn Wesström har den bredd i sitt ledarskap som krävs för den här rollen.

AIK Fotboll permitterar, sparar, etc, men anställer ändå en ny klubbdirektör?
Det är osäkra tider för hela samhället, inklusive fotbollen. Då tror vi att AIK Fotboll behöver en långsiktig lösning som kan leda klubben genom detta. Så det är snarare ännu viktigare i nuläget att planera för och tänka på framtiden.

Vem tar över som sportchef för herrlaget efter Björn Wesström?
Det är en fråga för klubbdirektören i AIK Fotboll.

Styrelsen tar gärna emot frågor, tips och synpunkter på mejladressen styrelsen@aikfotboll.se.

Text: AIK Fotbolls styrelse

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll