Fyra spelare från damtruppen lånas ut

2022.02.09, kl 11:00
Fyra spelare från AIK Fotbolls damtrupp kommer att lånas ut under 2022. Wilma Ljung Klingwall, Piyatida Somkumpee och Linnea Wennberg kommer att spela med Sollentuna FK. Julia Laukström kommer att spela med Gamla Upsala SK.

AIK Fotboll har kommit överens med samarbetsklubben Sollentuna FK om tre stycken spelarlån. Wilma Ljung Klingwall och Piyatida Somkumpee kommer lånas ut till klubben, medan Linnea Wennberg skrivs in på utlåningslistan via föreningssamarbetet*. Sollentuna FK spelar i Division 1 Nora Svealand under 2022.

18-åriga Julia Laukström kommer lånas ut till Gamla Upsala SK. Laget gick segrande i Division 1 Norra Svealand  under föregående säsong och kvalificerades för spel i Elitettan under 2022. Detta efter att ha vunnit mot Sollentuna FK i kvalspelet.

Linnea Wennberg – Sollentuna FK (lån via föreningssamarbete)
Wilma Ljung Klingwall – Sollentuna FK (lån mellan 8 januari – 31 juli)
Piyatida Somkumpee – Sollentuna FK (lån mellan 1 januari – 31 december)
Julia Laukström – Gamla Upsala SK (lån mellan 1 februari – 30 november)

* Se skillnaden mellan lån och föreningssamarbete i faktarutan nedan.

Förklaring gällande – föreningssamarbete / utlåning

Sammanfattat kan skillnaden förklaras enligt följande:
Skillnaden mellan en utlåning (av en professionell spelare) och föreningssamarbete är att när ett lag lånar ut en spelare via en utlåning, så görs en övergång av spelaren från sin ordinarie förening till en annan förening. Detta sker mellan minst två övergångsperioder (transferfönster) adderat att ett utlåningsavtal signeras.
När två föreningar ingår i ett föreningssamarbete så tillhör spelaren fortfarande sin ordinarie förening men har rätt att representera den andra föreningen i matchspel.

12 § Utlåning av professionell spelare

Vid utlåning av spelare från en förening till en annan ska en övergångsanmälan ges in till SvFF varje gång en spelare ska registreras för lånande förening, samt varje gång då spelaren ska återregistreras i den utlånande föreningen. Endast professionell spelare får utlånas. Den utlånande föreningen ansvarar för att övergångsanmälan ges in till SvFF. 3 kap. – Särskilda bestämmelser om professionella spelare 16 De villkor som reglerar utlåning av en spelare, såsom exempelvis utlåningstid och skyldigheter som följer med lånet, ska fastställas genom ett separat skriftligt avtal mellan föreningarna och spelaren. Detta avtal ska tillsammans med övergångsanmälan ges in till SvFF. Utlåningsavtal som getts in till SvFF är sekretessbelagda. Uppgifter i sådana avtal får inte röjas för obehöriga utan berörda föreningars och spelarens skriftliga godkännande.

Tiden för utlåning ska som minst omfatta tiden mellan två registreringsperioder för professionella. Utlånad spelare kan därmed tidigast återregistreras i den utlånande föreningen i närmast följande registreringsperiod för professionella. Utlåning får inte ske under längre tid än den tid som gäller enligt spelaravtalet mellan spelaren och den utlånande föreningen. En förening som har lånat en spelare får inte medverka till en övergång av spelaren till en tredje klubb utan skriftligt tillstånd från den utlånande föreningen.

 

13 § Fotbollsutvecklande föreningssamarbete avseende professionell spelare

En förening (ordinarie förening) har möjlighet att, utan sedvanlig övergångsanmälan, vid varje givet tillfälle låta högst sex utespelare och därutöver två målvakter representera annan förening/föreningar (tillfällig förening) i lägre serienivå. En förening (tillfällig förening) vars representationslag deltar i förbundsserierna samt div. 2, damer, har möjlighet att, utan sedvanlig övergångsanmälan, vid varje givet tillfälle låta högst fyra utespelare och därutöver en målvakt från en annan förening (ordinarie förening) i högre division representera den tillfälliga föreningen. Begränsningen om högst fyra utespelare och därutöver en målvakt gäller oberoende av om den tillfälliga föreningen ingått avtal om fotbollsutvecklande föreningssamarbete med en eller flera ordinarie föreningar. Spelarna får delta i den tillfälliga föreningens representationslags seriespel och eventuella kvalspel, dock inte i tävling där den ordinarie föreningen deltar. Spelarna får heller inte delta i kval till div. 3, herrar. Spelare enligt första och andra stycket ska ha ett hos SvFF registrerat spelaravtal med den ordinarie föreningen samt fylla högst 22 år under aktuellt kalenderår. Spelare som är utlånad enligt 3 kap. 12 § får inte representera den utlånande föreningen med stöd av denna bestämmelse.

Överenskommelse mellan samarbetande föreningar ska anmälas till SvFF på fastställt formulär (avtal) för registrering senast den 31 augusti innevarande spelår. I anmälan få maximalt fyra utespelare och därutöver en målvakt anges, oberoende av om den tillfälliga föreningen ingått ett eller flera 3 kap. – Särskilda bestämmelser om professionella spelare 17 fotbollsutvecklande föreningssamarbeten. I anmälan ska berörda spelare anges. Spelklarhet för sådan spelare infaller tidigast fyra dagar från det att avtal kommit in till SvFF. Spelaren får därefter vid varje givet tillfälle utan uppehåll representera ordinarie och tillfällig förening. Utlåning får inte ske under längre tid än spelaravtalets avtalstid med ordinarie förening.

Berörda spelare får vid varje givet tillfälle enbart vara anmäld för en tillfällig förening. Berörd spelare får ersättas av annan spelare. Om spelaren ersätts av annan spelare ska den spelaren anmälas till SvFF. Spelklarhet för den ersättande spelaren gäller tidigast fyra dagar från det att sådan anmälan kommit in till SvFF. Anmälan om sådan ersättare ska ges in till SvFF senast den 31 augusti innevarande säsong med uppgift om vilken spelare som ska ersättas. Spelare som ersätts får delta i spel i den tillfälliga föreningen fram till dagen då den ersättande spelaren blir spelklar. Förening som ålagts förbud att under viss tid registrera nya spelare får inte med stöd av reglerna i andra stycket använda sig av spelare registrerad i annan förening under den tid som förbudet löper.

Huvudpartners

Ligapartners

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2022

Sök på AIK Fotboll